NAJAVA: Razgovaramo sa g. Nenadom Koprivicom, direktorom Direktorata za mlade

by OMSA Archive | August 3, 2020

U okviru projekta OMSActive podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, organizujemo dijaloge sa donosiocima odluka!

Ovog puta, razgovaramo sa generalnim direktorom Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, gdinom Nenadom Koprivicom, sa kojim ćemo imati priliku da diskutujemo na temu omladinske politike kao i uticaju crnogorskih studenata u inostranstvu i mladih profesionalaca školovanih u inostranstvu na njen razvoj, promociju i unaprijeđenje.

Događaj će biti organizovan u srijedu, 05.08.2020. sa početkom u 10.30h, a ukoliko želite da se direktno uključite u diskusiju, molimo Vas da popunite ovaj formular ili nam pošaljete mail sa kontakt podacima (ime i prezime, i kontakt e-mail) na ocsi.omsa@gmail.com, najkasnije do 05.08.2020. u 09.30h, nakon čega će svim učesnicima biti proslijeđen pristupni link.

Ukoliko želite da postavite pitanje, a nijeste u mogućnosti da prisustvujete diskusiji, svoje pitanje možete proslijediti popunjavanjem prijavne forme. Događaj će trajati 45 minuta i biće organizovan na Zoom-u.

INFORMACIJE O OBRADI I KORIŠĆENJU VAŠIH PODATAKA

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) (Adresa: Pera Šoća 1/7-1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: ocsi.omsa@gmail.com:) prikuplja, čuva i koristi Vaše lične i kontakt podatke tražene ovim prijavnim obrascem.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?

Ove podatke obrađujemo u svrhu organizovanja događaja Online diskusija sa generalnim direktorom Direktorata za mlade i čuvamo ih u našoj bazi podataka, a u skladu sa Politikom privatnosti i drugim relevatnim politikama. 

S kim ih dijelimo?

Podatke ćemo dijeliti interno isključivo u svrhu kontaktiranja učesnika i dijeljenja pristupa za učešće na diskusiji. Ovo uključuje članove tima Organizacije.

Koliko dugo ćemo ih zadržati?

Davanjem saglasnosti nam takođe dozvoljavate da čuvamo i koristimo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavijestili o sličnim prilikama i događajima unutar Organizacije koji bi Vas mogli zanimati, odnosno za dostavljanje newsletter-a. U slučaju da povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će biti odmah izbrisani.

Koja su Vaša prava?

Kao vlasnik/ca podataka imate određena prava. Imate pravo da:

● pristupite i dobijete kopije Vaših podataka na zahtjev;

● zahtijevate od OCSI da promijeni pogrešne ili nepotpune podatke;

● tražite od OCSI da izbriše ili zaustavi obradu Vaših podataka;

● uputite prigovor na obradu Vaših podataka.

Ukoliko želite da izrazite zabrinutost, tražite pojašnjenja, uložite žalbe ili iskoristite neko od gore navedenih prava, uključujući i Vaše pravo da povučete saglasnost, budite slobodni da nam se obratite na gore navedeni e-mail.

Ukoliko smatrate da OCSI nije ispoštovala Vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo žalbe.

Nemate nikakvu zakonsku ili ugovornu obavezu da pružate podatke OCSI na korišćenje. Međutim, ukoliko ne navedete tražene podatke u prijavnom obrascu, postoji mogućnost da nećemo moći potpuno ili uopšte obraditi Vašu prijavu, s obzirom da je ona strogo povezana sa poljem djelovanja i interesima OCSI . 

Učešćem na događaju, dajete saglasnost da video bude snimljen i fotografije, koje su nastale tokom događaja, budu korišćene u promotivne svrhe OCSI i pravnih lica sa kojima OCSI sarađuje na organizaciji ovog događaja.