ALIJA DERVIĆ

by OMSA Archive | March 22, 2021

Alija je završio doktorske studije na Tehničkom Univerzitetu u Beču, u oblasti optoelektronskih integrisanih kola baziranih na lavinskim fotodiodama.
Tokom studija bio je stipendista Akademije Nauka Austrije. Svoje studije je završio sa odlikovanjem kao jedan od najuspješnijih studenata.

Čestitamo! 😊