Klub alumnista OCSI je grupa u okviru Organizacije koja okuplja ljude iz Crne Gore koji su dio ili cijele svoje studije završili u inostranstvu, bili su članovi Organizacije, a danas su mladi profesionalci u zemlji ili u inostranstvu. Iako Klub prvenstveno čine bivši aktivni članovi Organizacije, naše članstvo je otvoreno svim bivšim studentima iz Crne Gore koji su studirali vani, bez obzira na program, dužinu trajanja studija ili godinu studiranja.

Pored uspostavljanja snažne alumni mreže u zemlji i inostranstvu, i izgradnje partnerstava sa relevantnim akterima na svim nivoima i u svim zemljama, naša glavna misija je da povežemo i kreiramo mrežu mladih profesionalaca, bivših crnogorskih studenata u inostranstvu koji su, ili nijesu, bili članovi Organizacije u cilju međusobnog stvaranja i održavanja kontakata i saradnje.

Naše aktivnosti su usmjerene na okupljanje alumnista u Crnoj Gori i van nje, pružanje podrške inicijativama pokrenutim od strane aktivnog članstva OCSI, implementaciji projekata ukoliko je taj projekat ili njegovi određeni aspekat vezan za sferu djelovanja alumniste/kinje, i pružanje određenog tipa servisa članovima Organizacije u smislu eksterne ekspertize na projektima ili nekog drugog oblika saradnje.

S tim u vezi, pozivamo sve bivše aktivne članove Organizacije, i druge studente koji su završili dio studija ili stekli svoju diplomu na bilo kojem nivou visokoškolskog obrazovanja van Crne Gore, da nam se pridruže i učestvuju u našim aktivnostima!

Kontakt:  Andrej Nedović  ( andrejnedovic@gmail.com ) i Marija Raspopović  ( marija.f.raspopovic@gmail.com )

OMSA alumni members