ANĐELA KOVAČEVIĆ

by OMSA Archive | January 18, 2021

Anđela je osnovne studije biologije završila na Univetzitetu Sapienza u Rimu, na kom je i magistrirala u oblasti biotehnologije u medicini. Svih pet godina studija, završila je kao stipendista regionalne stipendije LazioDiSCo. U toku master studija, sprovela je svoj samostalni istraživački projekat na temu molekularnih aspekata tumora jajnika. Medicinski potpomognuta oplodnja je interesovala od početka visokog obrazovanja. To je oblast u kojoj je trenutno i zaposlena, a za rad se pripremala na brojnim klinikama širom Italije.

Čestitamo! 😊