ANDRIJA TOMIĆ I LAZAR DAŠIĆ

by OMSA Archive | July 19, 2021

Andrija i Lazar su diplomirali međunarodne odnose na Univerzitetu ELTE u Budimpešti. Andrija će iste magistarske studije nastaviti na ovom Univerzitetu, dok će Lazar upisati javnu politiku i menadžment na Univerzitetu Corvinus.

Čestitamo!