BALŠA LUBARDA

by OMSA Archive | January 3, 2022

Balša je završio doktorske studije za ekološke nauke i politike na Centralnoevropskom Univerzitetu sa ocjenom Summa Cum Laude.

Njegovo istraživanje se fokusira na etnografiju sa ekstremnom desnicom u Mađarskoj i Poljskoj, istražujući njihovo učešće u kreiranju ekoloških politika i ekološkom aktivizmu. Disertacija će biti objavljena i kao knjiga u izdanju britanskog Routledge-a, početkom 2023. godine.

Čestitamo!