DA LI VELIKA UPOTREBA SEDATIVNIH PREPARATA UKAZUJE NA PROBLEME MENTALNOG ZDRAVLJA KOD S...

April 24, 2021

U današnje vrijeme, širom svijeta, povećava se korišćenje sedativnih preparata. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trećina odrasle populacije u razvijenim zemljama uzima psihotropne  ljekove i za njih je propisano više od 20% recepata. U Crnoj Gori sedativni preparati čine 15% svih propisanih recepata, a lijek bromazepam, koji je propisan  183 872 puta 2019. godine zauzima treće mjesto najčešće naznačenog lijeka. Među...