Dan neuronauke

by OMSA Archive | October 12, 2014

Dan Neuronauke

https://omsa.me/images/logoODN.jpg

Otvoreni dani nauke 2014

Posjeti Otvorene dane nauke i upoznaj mlade naučnike i eksperte iz oblasti neuronauke iz pet različitih zemalja.

Nakon uspješno realizovane konferencije na temu aktivnosti iz Svemirske oblasti, tokom prošlogodišnjih Otvorenih Dana Nauke (ODN’13), OCSI priprema organizaciju konferencije na temu Neuronauke tokom ODN’14.

U ovoj godini, mi organizujemo konferenciju sa jednom jednako fascinatnom temom: u pitanju je Neuronauka – naučno istraživanje nervnog sistema. Godina 2014. je imenovana za Godinu Mozga u Evropi od strane Evropskog savjeta za izučavanje mozga, pozivajući na širu diskusiju impresivnih rezultata ostvarenih na polju kliničke, kognitivne i razvojne Neuronauke. S obzirom da je ova naučna disciplina nedovoljno istražena u Crnoj Gori, mi smatramo da je angažman publike na temu Neuronauke tokom ODN festivala, kroz seriju govora mladih eksperata, vrlo važan korak. Na ovaj način, između ostalog, mi se nadamo da doprinesemo inspiraciji mladih u Crnoj Gori da se bave naučnim radom.

Četvrtak, 25.09.2014. u 18:30h u Atlas Capital Centru u Podgorici


Govornici

https://omsa.me/images/govornici/Nuno.jpg

Nuno Loureiro

Zemlja: Portugal

Tema: Interfejs mozak-mašina

Naučite da letite: kako mislima kontrolisati avion

Promjenom neuronske aktivnosti mozak ima izuzetan kapacitet da nauči kompleksna pravila. Korišćenjem interfejsa za prenošenje informacija direktno iz mozga prema mašinskim i informacionim sistemima, učimo kako se signali mijenjaju kada osoba uči da obavlja novu radnju ili zadatak. Mjerimo aktivnost mozga subjekta u realnom vremenu i koristimo informacije koje dobijemo da modifikujemo ponašanje eksternog uređaja. Radna hipoteza je da treniranjem subjekta on/a može da konsoliduje naučeno i da tako kontroliše eksterni uređaj. Nuno će takođe prezenotvati neke konkretne aplikacije i pokazati nam izuzetan potencijal koji ovaj proces ima da radikalno transformiše način na koji interagujemo sa svijetom oko nas.

http://www.bbc.com/news/technology-31584547

https://omsa.me/images/govornici/Merina.jpg

Merina Su

Zemlja: Velika Britanija

Tema: Neurofiziologija

Kako izučavati ljudski um: Vodič od neurona do mreža

Kako funkcioniše ljudski um je vijekovima staro pitanje kojim su se bavili još i antički Grci i Egipćani. U 21. vijeku se i dalje borimo da pronađemo odgovore. Ovaj govor će se baviti fenomenalnim radom ljudskog mozga i razmatraće zašto smo postavaljali pogrešna pitanja da saznamo kako on u stvari funkcioniše.

https://omsa.me/images/sugis_foto.jpg


Elena Sügis

Zemlja: Estonija

Tema: Neuroinformatika

Šta vam vaša majka nikada nije rekla o mozgu

Većina naučnih istraživanja tretira uzroke starenja nervnog sistema i mozga tako što se fokusiraju ponaosob na mehanizme uključene u ovaj process ili tako što identifikuju interakcije na molekularnom nivou kroz koje se proces starenja fenotipa odvija u normalnim i u uslovima kada je subjekt obolio od neke bolesti. Istraživanje ovih interakcija ukazalo je na određene snažne veze između gena i proteina, kao i njihov potencijalni doprinos formiranju neurodegenerativnih bolesti kao što je Alchajmer. Ipak, osnovni mehanizmi se i dalje slabo razumiju. Da bi se ostvario neophodan napredak u ovom polju potrebno je da razumijemo razvoj i regulaciju neurona. U njenom radu, Elena se fokusira na neuronske matične ćelije. Ovo su višenamjenske ćelije koje mogu da se diferenciraju u glavne fenotipe nervnog sistema, i kreiraju neurone, astrocite i oligodendrocite. Zbog njihove sposobnost da se diferenciraju u različite tipove neuronskih rodova ove ćelije imaju centralnu ulogu u ćelijskim terapijama i modelovanju neurodegenerativnih i mentalnih bolesti koje prate starenje. U svom govoru, Elena će prikazati kompleksne regulatorne mehanizme uključene u neuronsku diferencijaciju i neurodenerativne bolesti povezanim sa starenjem.


https://omsa.me/images/govornici/Anne.jpeg

Anne Urai

Zemlja: Holandija

Tema: Neurovizualizacija

Razmislite prije nego izaberete: Kako vaš mozak donosi najbolje odluke

Naši mozgovi konstantno procesuiraju informacije iz spoljašnjeg svijeta i transformišu ove informacije u korisne odluke. Ove odluke su izuzetno dobre čak i kada su bazirane na nepotpunim informacijama lošeg kvaliteta. Na primjer, kada je napolju maglovito, i dalje možemo da rezonujemo o tome koliko brzo vozi automobil koji nam se približava i da olučimo da li je sigurno da pređemo ulicu. Kako naši mozgovi donose ove odluke i dozvoljavalju nam da izaberemo najbolju između opcija koje imamo? U svom govoru Anne će dati pregled psihologije i neuronauke donošenja odluka i predstaviće svoje doktorsko istraživanje kojim pokušava da utvrdi kako je moguće unaprijediti donošenje odluka kroz trening.


https://omsa.me/images/govornici/Nikola.jpg

Nikola Vuković

Zemlja: Crna Gora

Tema: Kognitivna neuronauka

Jezik i mozak: Šta znamo do sada i zašto je to važno?

Sposobnost da uči i koristi jezik je vjerovatno najprepoznativljija karakteristika ljudskih bića. Ipak procesuiranje jezika je ultimativna vježba za mozak i aktivnost koja je jednako komplikovana koliko je fascinirajuća. Uz pomoć poslednjih rezultata u kognitivnoj neuronauci u mogućnosti smo da pratimo mehanizme kroz koje mozak uči, razumije i pamti u normalnim okolnostima. Istovremeno, naučili smo mnogo kroz izučavanje poremećaja u jezičkim funkcijama, kao što je disleksija, anomija, afazija i povrede mozga. Koristeći rezultate i svog i istraživanja njegovih kolega, Nikola će prikazati kako poznavanje procesuiranja jezičkih funkcija pomaže u izučavanju jezika.