Darija Maraš

by OMSA Archive | July 1, 2020

Ime i prezime: Darija Maraš. 🎉


Srednja škola: JUSMŠ ‘Danilo Kiš’, Budva.
Više obrazovanje: Moskovski pedagoški državni univerzitet, smjer-istorijska politologija.

Da li si zadovoljna znanjem koje ti pruža univerzitet i zašto baš istorija?

Od malena sam voljela istoriju, i zapravo sam došla u Moskvu s namjerom da postanem arheolog. Međutim, u Rusiji nema bakalavrijata za arheologiju pa sam izabrala fakultet koji ima dobru arheološku praksu.
Moskovski pedagoški državni univerzitet je istorijski važan i tu je nekada predavao jedan od ‘kanonskih’ istoričara još carske Rusije, Vasilij Osipovič Ključevski. Tokom studija stekla sam dosta znanja iz raznih predmeta, osim istorije i teoretske arheologije (i praktične) imam osnovna znanja latinskog, starogrčkog i drevnog ruskog. Od druge godine imali smo i predmete koji se odnose ka političkim naukama tako da sam mogla u svemu da se oprobam i izaberem sferu koja mi najviše leži (trenutno mislim da je to geopolitika).