Dokumenti

Godina

OCSI Narativni izvještaj 18-19

2020

Finansijski izvještaj 2019

2020

Finansijski izvještaj 2018

2019

Publikacija o aplikacionim procesima

2018

Publikacija o crnogorskim studentima u inostranstvu

2018

Publikacija o studiranju u inostranstvu

2018

Priručnik za crnogorske studente u Sloveniji

2017

O doktorskim studijama

2014

O programima stažiranja

2014