Naša Organizacija broji više stotina aktivnih članova i alumnista. S ponosom možemo da istaknemo da naši nekadašnji članovi, koji su i dalje aktivni u Organizaciji, sada obavljaju državne funckije, odgovorne pozicije u međunarodnim kompanijama i institucijama, predavači su na svjetskim univerzitetima; oni su mladi i uspješni profesionalci u inostranstvu i Crnoj Gori. Svi oni, neskromnim zalaganjem i radom doprinose razvoju zajednica u kojima žive i matičnoj državi. Oni su bili pokretači i utemeljivači brojnih inicijativa i projekata, koje sada tradicionalno sprovodimo. Svi naši događaji su usmjereni na saradnju naših članova i alumnista, i na pružanje prilike, prostora i podrške da svojim znanjem, vještinama i vrijednostima kreiraju kvalitetne promjene u zajednicama u kojima živimo. Zato su nas umrežavanje i saradnja prirodno doveli do akitvnog učešća u kreiranju promjena. Mijenjajmo!