Drugačija perspektiva: Izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

by OMSA Archive | November 14, 2019

Proteklih dana u medijima je objavljen veliki broj naslova vezanih za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Većina njih fokusirala su se na diplome lošijeg kvaliteta, sumnjivog porijekla i tzv. mill diplome, zanemarujući činjenicu da se u Crnu Goru uvoze i kvalitetne diplome sa prestižnih svjetskih univerziteta i diplome sa studijskih programa koji ne postoje u Crnoj Gori.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) podržava inicijativu Ministarstva prosvjete za izmjenu postojećeg Zakona, provjeru kvaliteta diploma prije njihovog priznavanja i dalji razvoj crnogorskog tržišta rada baziranog na fer i konkurentnim principama. OCSI takođe želi da podsjeti da se u Crnu Goru uvoze i diplome sa mnogo kompetitivnijih, kvalitetnijih, naprednijih i modernijih studijskih programa nego što su to crnogorski. Crna Gora, ni u kojem slučaju, ne smije zaustaviti uvoz takvih diploma i ne smije ograničiti mobilnost mladih. Naše društvo nema privilegiju da dozvoli bilo kakav dalji odliv mozgova, već se treba fokusirati na ulaganja u cirkulaciju mozgova, odnosno proces u kojem se kvalitetno obrazovani i visoko specijalizovani kadar, koji se školuje u inostranstvu, vraća u svoju matičnu državu.

OCSI podsjeća javnost da se trenutno na institucijama visokog obrazovanja širom svijeta nalazi oko 1400 studenata, ne uključujući crnogorske studente u državama regiona. Ukoliko uzmemo u obzir da je i tokom prethodnih godina veliki broj crnogorskih studenata završio svoje studije na prestižnim univerzitetima širom svijeta, ukupan broj školovanog kadra u inostranstvu, isključujući države regiona, dostiže cifru od više hiljada ljudi. Međutim, samo dio njih se vratio u Crnu Goru. Zato, naš fokus treba biti usmjeren na kreiranje nesmetanih uslova za povratak školovanog kadra koji svoje diplome stiče na kvalitetnim studijskim programima.

Stoga, OCSI je u okviru javne rasprave predložila uvođenje člana Zakona kojim će se garantovati automatsko priznavanje diploma, koje dolaze sa svih institucija visokog obrazovanja bolje rangiranih od najbolje rangiranog crnogroskog univerziteta na relevantnim svjetskim rang listama univerziteta. Alternativno, u duhu evropskih integracija, OCSI je predložila automatsko priznavanje diploma iz EU, EEA i OECD zemalja članica. Pored automatskog priznavanja diploma, OCSI je za sva druga moguća upoređivanja inostranih studijskih programa sa crnogorskim jasno istakla da se detaljniji uslovi moraju pažljivo definisati podzakonskim aktima zbog različitosti obrazovnih sistema i specifičnosti mnogih studijskih programa. Razlike u studijskim programima moraju biti analizarane iz pozitivnih i negativnih aspekata, i u odnosu na ispunjenost minimuma kriterijuma se vršiti priznavanje/djelimično priznavanje/nepriznavanje diploma. Konačno, OCSI je izrazila zabrinutost kada je u pitanju način izbora eksperata i nepostojanja standarda u odnosu na koje će se cijeniti studijske programe neregulisanih profesija, koji ne postoje u Crnoj Gori.  

Podsjećamo, veliki broj crnogroskih vladika i vladara, ali i intelektualnih, kulturnih i naučnih elita su se kroz prošlost školovalo u inostranstvu i svoje znanje donosili u Crnu Goru. Danas, veliki broj mladih ljekara, naučnika, umjetnika i drugih profesija, stiču svoja znanja na univerzitetima širom svijeta zato što u Crnoj Gori nemaju priliku za usavršavanjem u tim oblastima. Mladi ljudi su najveći potencijal koji Crna Gora ima, koji ne smiju biti posmatrani kao problem, već kao resurs koji treba podržati i iskoristiti za dalji napredak društva. Ukoliko se odluče da svoje obrazovne aspiracije ostvaruju na kvalitetnim studijskim programima širom svijeta, onda se za njihov povratak moraju stvoriti uslovi. Znanja, vještine i iskustva stečena u inostranstvu nikako ne mogu naškoditi Crnoj Gori, već naprotiv – jedino pomoći njenom razvoju.

OCSI, kao što je to radila i do sada, će nastaviti da prati proces izmjena Nacrta zakona i nastaviti da nudi svoju pomoć svim nadležnim institucijama u kreiranju politika koje se tiču crnogorskih studenata u inostranstvu. Vjerujemo da će Nacrt ovog zakona biti prilagođen potrebama, i baziran na vrijednostima i tekovinama pravednih demokratskih društava koji promovišu kompetitivnost i mobilnost mladih, kojima teži i crnogorsko.