Zanimljivosti

 • Rangirana je među top 5 država svijeta sa najvišim standardom života i jednakosti
 • Često se naziva i zemljom ponoćnog sunca ili zemljom hiljada jezera
 • Više hevi metal bendova po glavi stanovnika nego bilo gdje u svijetu
 • Posjeduje više sauna nego automobila
 • Finski jezik je dio Ugro-finske porodice jezika, i sličniji je estonskom nego ostalim skandinavskim jezicima, iako se Finska graniči sa skandinavskim državama

Kontakt info

OCSI zajednica u Finskoj

Pronađite nas na: OMSA Finska & Baltik

Opšte informacije

Visoko obrazovanje je podijeljeno na sljedeće programe:

Bachelor, u trajanju od 2 do 4 godine;
Master, u trajanju od 1 do 2 godine;
PhD, u trajanju od 3 do 4 godine. 

Link do zvanične veb-stranice države sa informacijama o studijama: https://www.studyinfinland.fi/

Dokumentacija

Spisak potrebnih dokumenata zavisi od univerziteta i univerzitetskih jedinica!

 • Aplikaciona forma
 • Dokaz o poznavanju jezika na kom se izvodi studijski program
 • Pisma preporuke
 • CV
 • Ocjene
 • Odgovarajuća diploma (srednja škola, Bačelor, Master)
 • Esej(i)/motivaciono pismo
 • Pasoš
 • Savjeti:

– Podnošenje aplikacije i neophodnih dokumenata online putem

– Uvijek provjeriti ili kontaktirati odabrani univerzitet da li se dokumenta šalju poštanskim putem (što je nekad slučaj)

– Prevesti dokumenta na engleski, finski ili švedski jezik

– Moguće je aplicirati na nekoliko univerziteta

Rokovi

 • Novembar-januar za upis u jesenji semestar
 • Uvijek provjeriti na veb-stranici univerziteta

Poznavanje jezika

 • U zavisnosti od univerziteta, B2 ili C1 nivo finskog ili švedskog jezika prema CEFR skali
 • Univerziteti u Finskoj prihvataju The National Certificate of Language Proficiency za finski i švedski jezik
 • Preko 400 programa koji se izvode na engleskom jeziku, a finski univerziteti priznaju IELTS, TOEFL, C1 Advanced

Troškovi života

 • 700-900€ mjesečno
 • Visina školarine za non-EU studente/kinje po akademskoj godini:
 • 5,000-18,000€ u zavisnosti od odbranog studijskog programa na engleskom jeziku
 • besplatno za odabir programa na finskom ili švedskom jeziku
 • Smještaj:
 • iznajmljivanje stana u studentskim apartmanima (sa ostalim stanarima/kama): 160-380€ mjesečno
 • iznajmljivanje stana: 400-800€ mjesečno
 • Hrana:
 • prosječna cijena obroka: 11€
 • mjesečni troškovi za namirnice: od 200-250€
 • Zdravstveno osiguranje: Od 260€ godišnje

Stipendije

https://www.studyinfinland.fi/scholarships/bachelors-and-masters-scholarships

Vizni režim

Ambasada Finske u Beogradu – www.finska.co.rs

 • Aplikacija za dozvolu za boravak se vrši online preko Enterfinland.fi 
 • Nije potrebna dozvola za rad jer studentska boravišna dozvola garantuje pravo na rad tokom studija
 • Dozvola za rad važi dok god je boravišna dozvola validna
 • Dozvoljeno je raditi 25h nedjeljno

Smještaj

http://www.soa.fi/en/home.html

Kontributori/ke

Andrijana Paljušević

TVOJ DOPRINOS

Želiš nešto da dodaš?

Predloži izmjenu

Pomogni našoj ogranizaciji

Doniraj

Postani član

Još uvijek nemaš nalog?

Registruj se

Više o organizaciji

O nama