Ko su članovi ?

Članstvo OCSI čine svi koji su uspješno završli registraciju na sajtu OCSI (www.omsa.me) ili ispunili offline formular koji su dobili od strane Organizacije.

Članstvo OCSI čine: punopravni OCSI članovi, počasni članovi i OCSI alumnisti.

Ko su punopravni OCSI članovi?

Punopravni OCSI članovi su crnogorski studenti koji redovno pohađaju programe osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija u inostranstvu

Ko su OCSI alumnisti?

OCSI alumnisti su mladi profesionalci crnogorskog porijekla koji su na početku karijere u inostranstvu, nakon završenog školovanja u inostranstvu, kao i mladi profesionalci koji su na početku karijere u Crnoj Gori nakon završenog školovanja u inostranstvu.

Kako se obavlja registracija?

Registracija članstva obavlja se direktno popunjavanjem formulara za članstvo na ovom linku.
O zahtijevu za članstvo odlučuje Administrator registracije.

Aplikant mora da ispunjava barem jedan od sledeća četiri uslova da bi bio uspješno registravan:

  • crnogorski student na full-time studijskim programima u inostranstvu (osnovne studije, master ili PhD)
  • crnogorski student na programima razmjene u trajanju od jedne godine
  • svršeni crnogorski studenti u trajanju od jedne akademske godine nakon završetka studija
  • mladi profesionalac koji je završio studije (dio studija) u inostranstvu (za alumniste)

Koja su prava i dužnosti OCSI članstva?

Svo OCSI članstvo mora poštovati prava i obaveze ustanovljene Statutom OCSI. Takođe mora djelovati u cilju ostvarivanja misije i vizije Organizacije, u skladu sa Statutom. Svaki član OCSI ima jednaka prava i obaveze.

Članstvo se popunjavanjem prijave za članstvo obavezuju na: učestvovanje u radu OCSI. Ovo uključuje međusobno povezivanje, uspostavljanje mreže među studentima i profesionalcima, predlaganje projekata, učestvovanje u realizaciji projekata i aktivnosti.

Svaki član može biti biran kao član organa OCSI.

Svaki član ima pravo da bude obaviješten o aktivnostima OCS. Takođe UO treba da blagovremeno podnosi izvještaj o radu koji obavlja pri ostvarivanju ciljeva vizije i misije OCSI.

Šta znači PoC i kako se postaje PoC ?

PoC – skr. point of contact, odnosno lokalni koordinator, je osoba ovlašćena od strane OCSI Sekretarijata da na teritoriji, na kojoj se nalazi, bude nosilac određenih prava i dužnosti OCSI, sarađuje sa institucijama, pravnim i fizičkim licima u cilju ostvarivanja OCSI misije i vizije. PoC takođe ima pravo da predlaže projekte, pokreće aktivnosti i aktivno učestvuje u ostvarivanje ciljeva OCSI, kao i zadatak da širi OCSI mrežu i međusobno povezuje trenutne i potencijalne članove OCSI u preciziranoj državi.

PoC se može postati: predlaganjem od strane Sekretarijata ili samoinicijativno, uz odobrenje Sekretarijata OCSI.

Kako predložiti Akciju ili Projekat ?

Da bi se određena akcija ili projekat mogli realizovati potrebna je:

  • inicijativa (nacrt teksta projekta)
  • analiza, priprema relavantnih informacija za budžet, konkt listu za podršku projektu, priprema tima
  • predlaganje projekta OCSI UO-u; UO zadržava pravo da ne odobri određeni projekat ukoliko se procjenjuje da nije su saglasnosti sa ciljevima Organizacije

Svi članovi OCSI ali i oni koji to nisu, a imaju prijedlog, mogu ga prezentovati UO-u ili na jednoj od platformi koje postoje na sajtu ili kontaktiranjem Organizacije putem e-mail adrese: info@omsa.me. Za više informacija o načinu organizovanja događaja, konsultujte naš Vodič koji je dostupan na ovom linku.

Zašto je važna saradnja ?

Saradnja je od kritična za razvoj OCSI mreže. U OCSI mi vjerujemo da svi članovi i alumnisti mogu dobiti puno ovakvim povezivanjem, i nadamo se da ćete podržati naše napore da se ona formira, održi i nastavi.