Informativna brošura_mobilna verzija

by OMSA Archive | May 4, 2021

Napomena: Glavni motiv za izradu ove brošure je da se građanima i građankama Crne Gore učine dostupnim kredibilni, tačni i detaljni podaci o trenutno dostupnim vakcinama protiv SARS-CoV-2 virusa. Time želimo da im smanjimo nedoumice i olakšamo donošenje konačne odluke o vakcinaciji. Publikacija ni na koji način nema za cilj da promoviše jednu vakcinu u odnosu na druge, već je na samom čitaocu/teljki da konačnu odluku donese uz konsultacije sa izabranim/om ljekarom/kom. Ova publikacija ne odražava nužno stavove Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI), kao ni partnera koji su podržali projekat. Autori izjavljuju da nema sukoba interesa.

*Reprodukcija se dopušta isključivo u neprofitne svrhe s ciljem informisanja šire javnosti o važnosti i mogućnostima vakcinacije, a uz obavezno citiranje i navođenje izvora.