JAVNI POZIV ZA IZRADU NACRTA DOPUNA IZMJENA ZAKONA I STRATEGIJA

by OMSA Archive | April 28, 2021

Poštovani članovi, alumnisti i eksterni konsultanti OCSI, 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore je otvorilo pozive za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta dopuna i izmjena nekoliko zakona i strategija (više informacija u nastavku). S obzirom na to da se svi ovi zakoni i strategije  u određenom dijelu odnose na djelovanje OCSI,  pozivamo vas da doprinesete što kvalitetnijem predlogu za izmjene i dopune od strane OCSI tako što ćete i vaše inicijative, predloge, sugestije i komentare  ostaviti na sledećem linku. U ovoj Google formi ćete naći i linkove do sada važećih zakona i strategija koji se revidiraju. 

Rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara je subota 01. maj, nakon čega ćemo ih objediniti i proslijediti Ministarstvu. 

Smatramo da je jako važno da se uključimo u ovaj proces kako bi mlađim kolegama i koleginicama omogućili što efikasnije djelovanje, i ujedno unaprijedili uticaj OCSI na različite oblasti značajne za naše društvo. 

Napominjemo da su za OCSI naročito relevantne izmjene i dopune Zakona o nevladinim organizacijama, te bismo u tom smislu posebno cijenili vašu pomoć. Donošenjem ovog zakona doprinijeće se unaprjeđenju normativnog okvira za djelovanje nevladinih organizacija od postupka osnivanja, upisa i brisanja, do finansiranja i uređenja drugih pitanja od značaja za rad i djelovanje NVO.

Zakoni i strategije na koje se odnose objavljeni javni pozivi su sljedeći: 

- Zakon o Vladi;

- Zakon o Glavnom gradu;

- Zakon o lokalnoj samoupravi;

- Zakon o nevladinim organizacijama;

- Strategiju digitalne transformacije;

- Strategiju sajber bezbjednosti;

- Zakon o elektronskom dokumentu (javna rasprava).

Hvala vam unaprijed na vremenu i pomoći!