Javni poziv za konsultacije u sklopu projekta ,,Dijalog sa mladima”

by OMSA Archive | April 3, 2022

Dragi OCSI članovi i alumnisti,

Pozivamo vas da budete dio konsultacija koje će se održati 9. i 10. aprila u 11.00h u trajanju od po 90min, a koje se održavaju u sklopu kampanje Dijalog sa mladima.

Kampanja „Dijalog sa mladima“ ima za cilj podizanje svijesti o značaju učešća mladih i koliko je ono važno u procesu donošenja odluka. Kampanja je pilot inicijativa po uzoru na ,,Dijalog mladih EU” (ranije poznat kao ,,Strukturni dijalog”) koji se sprovodi na nivou EU. To je proces u kom mladi iz EU doprinose kreiranju politika koje su vazne za malde.

Ovu kampanju zajednički sprovode OCSI, Delegacija EU u Crnoj Gori, EU info centar, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uz podršku Regionalniog savjeta za saradnju, kao i relevantna ministarstava (Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja) i veliki broj organizacija mladih.

Konsultacije imaju za cilj da mladima omoguće uključivanje u proces odlučivanja o pitanju zapošljavanja i konkretno o pitanju zapošljenja mladih. Tom prilikom, kroz direktan razgovor sa članstvom, OCSI želi da omogući, svima koji to žele, da direktno iskažu svoje stavove na pitanja koja se tiču ove teme.

Za konsultacije se možete prijaviti putem sljedećeg linka.

Raspored je sljedeći:

  1. Subota, 09.04. u 11.00h za OCSI članove (studente).
  2. Nedelja, 10.04. u 11.00h za OCSI alumniste (alumnisti koji rade u inostranstvu i alumnisti koji rade u Crnoj Gori)

Nakon prikupljanja podataka iz procesa konsultacija, eksperti će zajedno sa studentima iz organizacije
MAPSS raditi na izvještaju i definisati podteme. Izvještaj će se koristiti za definisanje opštih tema o kojima
će se razgovarati sa donosiocima odluka tokom konferencije koja će se održati krajem maja.

Za sva dodatna pitanja i informacije, možete nam se obratiti mailom na adresu info@omsa.me.

Partneri na projektu
• Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori,
• EU Info centar – Informacioni centar Delegacije EU u CG
• Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
• Regional Cooperation Council (RCC)

Mreža za mlade Crne Gore (MMCG) je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija iz Crne Gore. Organizacija trenutno broji 42 organizacija članica.
Evropska omladinska kartica (EYCA) u Crnoj Gori je jedina zvanična besplatna benefit kartica za mlade, koja svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina omogućava da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.
Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) je studentsko institucialno predstavničko tijelo na Univerzitetu Crne Gore.
Unija mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG) podrzava postojeće i buduće mlade preduzetnike naše države kroz razni niz programa i praktičnih razmjena, i omogućava lakše i efikasnije osnivanje ili napredovanje u biznisu.
Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) predstavlja najkompletniju globalnu mrežu
crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja.
Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) omogućava stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih srednjoškolskih učenickih parlamenata u Crnoj Gori
Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) objedinjuje sve studente i studentkinje političkih nauka i doprinosi razvoju političkih nauka i poboljšanju statusa studenata i studentkinja političkih nauka /Istraživači
Radio Krš i Portal Makanje su jedini omladinski mediji u Crnoj Gori a samim tim i generalni Mediji kampanje.