JOVANA NIKČEVIĆ

by OMSA Archive | February 7, 2022

Jovana je završila magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta La Sapienza u Rimu, smjer Evropske studije: Pravo i ekonomija Evropske Unije. U toku studija, zahvaljujući CIVIS programu, znanje je usavršila na Pravnom fakultetu Autonomnog Univerziteta u Madridu.

Čestitamo!