U periodu koji je pred nama počeće sa radom Klub prijatelja Organizacije. Ideja je da Klub prijatelja okupi partnere i donatore Organizacije, koji će se susrijećati jednom godišnje kada Upravni odbor prezentuje postignute rezultate i predstavlja najnovije informacije vezane za crnogorsku studentsku populaciju koja stiče visoko obrazovanje u inostranstvu.

Članstvo u Klubu je otvoreno za sve potencijalne partnere, a u zavisnosti od njihovog angažmana i godišnje kontribucije Organizaciji, članovi Kluba prijatelja će uživati određene benefite u jednoj solarnoj godini. OCSI je odlučila da pokrene Klub Prijatelja sa ciljem da uspostavi dugoročnu saradnju i partnerstvo sa privrednim sektorom Crne Gore, što bi doprinijelo održivosti sprovođenja programa i aktivnosti za crnogorske studente koji stiču obrazovanje u inostranstvu, ali ujedno i dala priliku za povezivanje stručne radne snage sa predstavnicima privrednog sektora.

Ulaganjem u OCSI ulažete u projekte i aktivnosti koje okupljaju mlade ljude iz Crne Gore sa najprestižnijih, najkompetitivnijih i najkvalitetnijih studijskih programa širom svijeta, i time ulažete u razvoj Crne Gore i njenih ljudskih potencijala, a ujedno dobijate priliku i da upoznate veliki broj mladih profesionalaca, sarađujete i potencijalno ostvarite poslovnu saradnju sa njima.

Kako se pridružiti?

Klub prijatelja se prema donacijama dijeli na tri kategorije: Srebrni paket (Donacija od 200 do 600€ ), Zlatni paket (Donacija od 600 do 1200€) i Platinum paket (Donacija od 1200€ i više). Srebrni paket pruža benefite kao što je redovno informisanje o aktivnostima i događajima koje OCSI sprovodi, promocija člana Kluba na veb sajtu i OCSI događaju. Zlatni paket, pored prije navednih benefita, pruža i druge benefite u vidu promocije na jednoj publikaciji koju OCSI godišnje objavljuje, promocija na Zimskoj Skupštini i promocija na jednom dodatnom događaju. Platinum paket omogućava generalno sponzorstvo minimum jednog velikog događaja OCSI, promociju na Zimskoj i Ljetnjoj Skupštini i uspostavljanje komunikacije između članova Orgnaizacije i članova Kluba Prijatelja u cilju razivanja profesionalne saradnje, potencijalnog umrežavanja za potrebe zaposljenja.

Ukoliko se odlučite da svojim članstvom doprinesete radu Kluba prijatelja, možete to učiniti tako što ćete nas kontaktirati putem: info@omsa.me