KONFERENCIJA MLADIH LIDERA: POVEZIVANJE ZA MIR

by OMSA Archive | August 29, 2021

Predstavnici Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) su učestvovali na Konferenciji mladih lidera: Povezivanje za mir u periodu od 18. 08. do 21. 08. u Beogradu, koja je organizovana od strane dva člana Organizacije srpskih studenata u inostranstvu (OSSI) Ane Stambolić i Stanislava Kneževića, a pod pokroviteljstvom programa UWC - United World College.

Ova konferencija je pružila priliku i za prvi formalni susret OCSI sa Organizacijom srpskih studenata u inostranstvu (OSSI) i Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu (UHSI). Pored navedenih, konferenciji su prisustvovali predstavnici studenata u inostranstvu iz Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), Ujedinjenih svjetskih koledža (UWC) i drugi.

Tokom Konferencije, organizacije su predstavile svoje aktivnosti i projekte, razmijenile iskustva kao i izazove sa kojima se susreću. Razmatrane su i mogućnosti povezivanja i proširivanja saradnje između regionalnih organizacija koje okupljaju studente u inostranstvu. 

Konferencija je, između ostalog, predstavljala i efikasnu platformu za razmjenu ideja na regionalnom nivou, koje dalje mogu dovesti do konkretnih rezultata u cilju povezivanja i saradnje budućih lidera. 

Ispred OCSI, Konferenciji su prisustvovali: Andrej Nedović, Katarina Gačević, Kristina Đenđinović, Miloš Đuranović, Nikoleta Ulama i Nikolina Radonjić.