Pridruži se OMSA timu!

by OMSA Archive | December 13, 2021

Raspisan je Poziv za nove članove OMSA tima!

OMSA je za 2022. godinu pripremila ambiciozan plan rada!

Ovo je godina kada OMSA pokreće veliki broj novih aktivnosti i inicira nove projekte! Ukoliko želite da doprineste razvoju Organizacije i podržite rad globalne mreže crnogorskih studenata, onda je ovo idealna prilika da se uključite!

Iako za svoj rad nećete dobiti finansijsku kompenzaciju, dobićete priliku da naučite nešto novo, upoznate veliki broj sjajnih studenata iz Crne Gore i doprineste razvoju mreže uspješnih mladih ljudi! Predviđeni vremenski angažman na sedmičnom nivou je 5-7 sati. Period trajanja mandata za navedene pozicije je godinu dana, sa mogućnošću produženja. Za sve koji uspješno budu sproveli svoje mandate, OCSI obezbjeđuje dobijanje potvrde o stažiranju, kao i pisma preporuke.

CV sa naznakom za poziciju za koju se prijavljujete, možete slati najkasnije do 28. decembra na info@omsa.me! Dodatna dokumenta o relevantnom radnom iskustvu, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke i drugi dokumenti, će biti dodatno vrijednovani.

Ovim putem, raspisuje se poziv za sljedeće pozicije

1.Koordinator/ka za finansije i administracije
- Vodi računa o arhivi organizacije
- Asistira u kreiranju i prati isplaniranirane budžete za operativne i projektne aktivnosti
- Prikuplja i sumarizuje izvještaje o radu ostalih članova tima

2. Koordinator/ka za pravna pitanja
- Bavi se ugovorima koje OCSI potpisuje kako sa članovima organizacije, tako i sa eksternim saradnicima i partnerima
- Rukovodi timom za praćenje javnih politika (izmjena i dopuna zakona, kreiranje strategija i sl, koji se tiču rada OCSI)
- Kreira i dopunjava pravilnike o radu OCSI struktura i koordinatora struktura

3. Vizuelni koordinator/ka
- Kreira vizuale za potrebe organizacije u Canva-i
- Pruža podršku timu za komunikacije u vođenju društvenih mreža
- Asistira u upravljanju web-platformom organizacije

4. Koordinator/ka za projekte
- Asistira projektnom direktoru u pisanju projektnih predloga i apliciranju na konkurse
- Prati relevantne sajtove i mapira konkurse koji odgovaraju OCSI
- Asistira u sprovođenju aktivnosti dobijenih projekata

5. Koordinator/ka za fundraising
- Kreira i sprovodi kampanje prikupljanja finansijskih sredstava za potrebe organizacije
- Asistira timu za projekte u pisanju i sprovođenju projekata

6. Koordinator/ka za događaje
- Koordiniše organizaciju događaja unutar OCSI (MEOH, formalna i neformalna okupljanja, sajmovi, konsultacije itd)
- Asistira timu za projekte u implementaciji projektnih aktivnosti koje se tiču organizovanja događaja

7. Koordinator/ka za istraživanja
- Pruža podršku menadžerki za istraživanja u sprovođenju sesija/ konsultacija, prikupljanju podataka, pisanju studija

8. Koordinator/ka za unutrašnji razvoj
- Koordiniše sprovođenje godišnjih strateških i akcionih planova
- Asistira u koordinisanju OCSI timom, prati njihov rad i napredak
- Asistira u kreiranju i sprovođenju sistema za praćenje rada svih OCSI struktura

9. Koordinator/ka za eksterne odnose
- Asistira timu za razvoj u komunikaciji sa institucijama, partnerima i sponzorima
- Rukovodi PR timom organizacije
- Asistira timu za komunikacije u pripremi saopštenja za medije, ugovaranju tv i radio gostovanja i dr.

__

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najveću globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja. Organizacija je uspostavljena kao platforma za efikasnu saradnju među crnogorskim studentima u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje. Pored toga, OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i njenom dijasporom.

Za prethodnih deset godina postojanja, Organizacija sa ponosom može istaći da je aktivno radila na povezivanju i promociji studentske populacije, kroz organizaciju raznih projekata i događaja, a među kojima je preko 180 događaja u okviru „Dana otvorenih vrata Ambasada“ širom svijeta u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i organizacijama dijaspore. U proteklom periodu, organizovano je preko 20 zimskih i ljetnjih networking događaja (Zimska i Ljetnja Skupština), gdje su učešće uzeli, pored studenata, i predstavnici civilnog, privatnog i javnog sektora. Uz to, organizovan je i veliki broj drugih događaja i projekata, konsultacija i promocija. OCSI gaji i partnerske odnose sa vodećim državnim institucijama, kako sa Ministarstvima, tako i javnim ustanovama. Kroz svoj dugogodišnji rad, članstvo OCSI je uključivalo studente od osnovnih do post-doktorskih studija, koji danas rade u prestižnim kompanijama i institucijama širom svijeta, a dio njih i u Crnoj Gori. Organizacija nastavlja da aktivno okuplja studente koji trenutno borave na studijskim programima u preko 50 država svijeta.

Više o Organizaciji: www.omsa.me