Konkurs za članove Sekretarijata

by OMSA Archive | October 24, 2020

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) raspisuje Konkurs za članove Sekretarijata.

Sekretarijat je izvršni organ OCSI. Zadatak Sekretarijata je da predstavlja OCSI, bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke.

Sekretarijat vrši sledeće poslove:

 • ispunjava godišnju agendu koju im povjerava Bord poverenika OCSI
 • ispunjava godišnju agendu koju im povjerava Upravni odbor OCSI
 • realizuje programe i projekte, uz nadzor Generalnog/e sekretara/ke
 • zastupa vrijednosti, viziju, misiju i ciljeve OCSI
 • vrši druge poslove po nalogu UO ili Borda povjerenika

Ovim putem, raspisuje se poziv za sljedeće pozicije u Sekretarijatu: Programski menadžer, Menadžer za razvoj, Fundraising menadžer, Dizajner, Menadžer za komunikacije, Editor

Pregled glavnih zadataka članova Sekretarijata možete pronaći na ovom linku.  

Prijave kandidata se vrše popunjavanjem upitnika na ovom linku. Dodatna dokumenta o relevantnom radnom iskustvu, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke i drugi dokumenti, će biti dodatno vrijednovani.

Važne informacije

 • Za pozicije u Sekretarijatu se mogu prijaviti isključivo državljani Crne Gore.
 • Period trajanja mandata: godinu dana ili dvije godine u zavisnosti od angažmana
 • Početak mandata: 10.11.2020.
 • Probni period: 2 mjeseca
 • Rad u Sekretarijatu nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu u Sekretarijatu OCSI koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
 • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 radnih sati.

Rok za slanje aplikacija je 08.11.2020. do 23.59h. Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte nas putem e-mail adrese:  info@omsa.me

--

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najveću globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja. Organizacija je uspostavljena kao platforma za efikasnu saradnju među crnogorskim studentima u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje. Pored toga, OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i njenom dijasporom.

Za prethodnih osam godina postojanja, Organizacija sa ponosom može istaći da je aktivno radila na povezivanju i promociji studentske populacije, kroz organizaciju raznih projekata i događaja, a među kojima je preko 150 događaja u okviru „Dana otvorenih vrata Ambasada“ širom svijeta u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i organizacijama dijaspore. U proteklom periodu, organizovano je preko 15 zimskih i ljetnjih networking događaja (Zimska i Ljetnja Skupština), gdje su učešće uzeli, pored studenata, i predstavnici civilnog, privatnog i javnog sektora. Uz to, organizovan je i veliki broj drugih događaja i projekata, konsultacija i promocija. OCSI gaji i partnerske odnose sa vodećim državnim institucijama, kako sa Ministarstvima, tako i javnim ustanovama. Kroz svoj dugogodišnji rad, članstvo OCSI je uključivalo studente od osnovnih do post-doktorskih studija, koji danas rade u prestižnim kompanijama i institucijama širom svijeta, a dio njih i u Crnoj Gori. Organizacija nastavlja da aktivno okuplja studente koji trenutno borave na studijskim programima u preko 50 država svijeta.

Više o Organizaciji: www.omsa.me