Konkurs za članove UO za akademsku 2019/20. godinu

by OMSA Archive | November 1, 2019

Konkurs za članove Upravnog odbora OCSI za akademsku 2019/20. godinu

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu raspisuje Konkurs za članove Upravnog odbora za akademsku 2019/20. godinu.

Upravni odbor je izvršni organ OCSI. Zadatak Upravnog odbora je da predstavlja OCSI, bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke OCSI Skupštine.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 • ispunjava godišnju agendu koju im povjerava Bord poverenika OCSI
 • priprema prijedloge odluka za Skupštinu
 • donosi opšte akte OCSI, osim Statuta
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti Skupštine
 • odlučuje o povezivanju i saradnji sa drugim organizacijama
 • realizuje poslovnu politiku OCSI
 • predlaže opoziv članova Upravnog odbora ukoliko za to postoji potreba
 • vrši druge poslove po nalogu Skupštine ili Borda povjerenika
 • dostavlja godišnji izvještaj rada OCSI i predlog strategije za nastavak djelovanja u narednoj godini Bordu povjerenika OCSI nakon svake Ljetnje Skupštine 

U akademskoj 2019/20. godini, raspisuje se poziv za sljedeće pozicije u Upravnom odboru: Finansijsko administrativni direktor, Programski direktor, Kreativni direktor, HR Direktor, Direktor za razvoj, Editor i Direktor za komunikacije.  Pregled glavnih zadata članova UO dat je u tabeli u Aneksu 1.  

Prijave kandidata se vrše popunjavanjem upitnika na ovom linku. Dodatna dokumenta o relevantnom radnom iskustvu, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke i drugi dokumenti, će biti dodatno vrijednovani.

Važne informacije

 • Za pozicije u UO se mogu prijaviti isključivo članovi Organizacije. Za više informacija o uslovima i načinu registracije, posjetite: www.omsa.me
 • Period trajanja mandata: 20.11.2019. – 31.10.2020.
 • Probni period: 2 mjeseca
 • Rad u UO nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu u UO koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
 • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 ranih sati.

Rok za slanje aplikacija je 11.11.2019. do 23.59h. Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte:  ocsi.omsa@gmail.com

Organizacija Crnogorskih Studenata u Inostranstvu (OCSI) je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija koja okuplja crnogorske studente na full-time studijama u inostranstvu, na programima razmjene u trajanju od godinu dana, kao i studente koji su završili studije (Alumni). Osim članova, clijne grupe rada OCSI su srednjoškolci, crnogorski studenti u inostranstvu na programima razmjene kraćim od godinu dana, kao i predstavnici crnogorske akademske, umjetničke, diplomatske i preduzetničke dijaspore. Vizija OCSI su crnogorski studenti u inostranstvu ujedinjeni u promociji znanja i iskustva kroz OCSI, kao najkompletnija i informacijama najbogatija, mreža crnogorskih studenata u inostranstvu, sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje. Više o Organizaciji: www.omsa.me