KONKURS za nove članove tima

by OMSA Archive | February 7, 2023

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) raspisuje Konkurs za članove novog OCSI tima!

Ukoliko želiš da budeš dio dinamičnog tima koji svojim kapacitetima i entuzijazmom doprinosi radu OCSI u 12. godini postojanja, ovo je prilika za tebe. Naša organizacija nudi veliki broj prilika za profesionalni razvoj, upoznavanje ljudi sličnih tebi iz različitih krajeva svijeta, ali i mogućnost da radiš na implementiranju sopstvenih ideja i time kreiraš potrebne sposobnosti koje će ti pomoći za budući lični i profesionalni razvoj. OCSI sarađuje sa Vladinim i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, ali i međunarodnim organizacijama koje imaju za cilj promovisanje i afirmaciju mladih ljudi, te kreiranje servisa za njihov razvoj.

Možeš se prijaviti za neku od sljedećih pozicija:

1. Tim za razvoj

 • Koordinator/ka za interni razvoj

– Koordiniše sprovođenje godišnjih strateških i akcionih planova;

– Asistira u koordinisanju OCSI timom, prati njihov rad i napredak;

– Asistira u kreiranju i sprovođenju sistema za praćenje rada svih OCSI struktura;

 • Koordinator/ka za finansije i fundraising

– Kreira i sprovodi kampanje prikupljanja finansijskih sredstava za potrebe organizacije;

– Asistira timu za projekte u pisanju i sprovođenju projekata;

– Asistira u kreiranju i prati isplaniranirane budžete za operativne i projektne aktivnosti;

2. Koordinator/ka za pravna pitanja

– Bavi se ugovorima koje OCSI potpisuje kako sa članovima organizacije, tako i sa eksternim saradnicima i partnerima;

– Rukovodi timom za praćenje javnih politika (izmjena i dopuna zakona, kreiranje strategija i sl, koji se tiču rada OCSI);

– Kreira i dopunjava pravilnike o radu OCSI struktura i koordinatora struktura;

3Tim za komunikacije

 • Koordinator/ka za društvene mreže

- Kreira plan objava na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube);

- Kreira opise za objave, te blagovremeno objavljuje iste u dogovorenom vremenu;

- Prati aktivnosti na društevnim mrežama (inbox, analitika, interakcija sa partnerima i članovima);

 • PR i media koordinator/ka

- Predstavlja organizaciju na medijskim gostovanjima;

- Uspostavlja i održava saradnju sa medijima;

- Izdaje zvanična saopštenja za medije;

- Priprema i razvoj strategije i kampanja promocije Organizacije;

 • Dizajner/ka

– Kreira vizuale za potrebe organizacije (Canva, Photoshop, itd);

– Pruža podršku timu za komunikacije u vođenju društvenih mreža;

– Asistira u upravljanju web-platformom organizacije;

4. Programski tim

 • Projektni koordinator/ka (dvije pozicije)

- Razvija projektne prijedloge, implementira i evaluira iste;

- Prati javne konkurse;

- Sarađuje sa ostatkom tima u analizirianju prioritetnih oblasti na osnovu kojih se razvijaju projektni prijedlozi;

 • Programski i admin koordinator/ka (dvije pozicije)

- Asistira u sprovođenju programa unutar organizacije (konsultacije, okupljanja, itd);

- Vodi računa o arhivi organizacije;

- Prikuplja i sumarizuje izvještaje o radu ostalih članova tima;

 • Koordinator/ka za događaje

- Koordiniše organizaciju događaja unutar OCSI (MEOH, formalna i neformalna okupljanja, sajmovi, konsultacije itd);

- Asistira timu za projekte u implementaciji projektnih aktivnosti koje se tiču organizovanja događaja;

5. HR koordinator/ka

- Procesuira registracije putem sajta;

- Ažurira baze podataka i mailing liste;

- Pomaže kreiranju kanala komunikacije između timova.

6. Koordinator/ka za istraživanja

– Bavi se istraživanjem u sprovođenju sesija/konsultacija, prikupljanju podataka, pisanju studija;

Opis posla

 • Implementacija godišnje agende;
 • Realizacija programa i projekata, uz nadzor Generalne sekretarke;
 • Zastupanje vrijednosti, vizije, misije i ciljeva OCSI;
 • Vršenje drugih poslova po nalogu Upravnog Odbora ili Borda povjerenika

Dodatne informacije

 • Za pozicije se mogu prijaviti isključivo državljani Crne Gore;
 • Period trajanja mandata: godinu dana ili dvije godine u zavisnosti od angažmana;
 • Početak mandata: 01.03.2023;
 • Probni period: 2 mjeseca;
 • Mogućnost napredovanja u seniorske pozicije;
 • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 radnih sati.
 • Rad u Sekretarijatu nije plaćen. Za sve koji uspješno budu sproveli svoje mandate, OCSI obezbjeđuje dobijanje potvrde o stažiranju, kao i pisma preporuke.

CV sa naznakom za poziciju za koju se prijavljujete, možete slati najkasnije do 20. februara 2023. 23:59h na info@omsa.me

Dodatna dokumenta o relevantnom radnom iskustvu, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke i drugi dokumenti, će biti dodatno vrednovani.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najveću globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja. Organizacija je uspostavljena kao platforma za efikasnu saradnju među crnogorskim studentima u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje. Pored toga, OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i njenom dijasporom.

Organizacija sa ponosom može istaći da je aktivno radila na povezivanju i promociji studentske populacije, kroz organizaciju raznih projekata i događaja, a među kojima je preko 150 događaja u okviru „Dana otvorenih vrata Ambasada“ širom svijeta u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i organizacijama dijaspore. U proteklom periodu, organizovano je preko 15 zimskih i ljetnjih networking događaja (Zimska i Ljetnja Skupština), gdje su učešće uzeli, pored studenata, i predstavnici civilnog, privatnog i javnog sektora. Uz to, organizovan je i veliki broj drugih događaja i projekata, konsultacija i promocija. OCSI gaji i partnerske odnose sa vodećim državnim institucijama, kako sa Ministarstvima, tako i javnim ustanovama. Kroz svoj dugogodišnji rad, članstvo OCSI je uključivalo studente od osnovnih do post-doktorskih studija, koji danas rade u prestižnim kompanijama i institucijama širom svijeta, a dio njih i u Crnoj Gori. Organizacija nastavlja da aktivno okuplja studente koji trenutno borave na studijskim programima u preko 50 država svijeta.