KONKURS ZA NOVOG/U GENERALNOG/U SEKRETARA/KU OCSI

by OMSA Archive | September 9, 2022

Napomena: Konkurs je produžen do 08.10. u 23.59h CET

U susret novoj akademskoj godini i devetoj godišnjici rada Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) i Fondacija Visin pozivaju pripadnice/ke crnogorske studentske populacije u inostranstvu (CSI) sa liderskim sposobnostima, strastvenim interesovanjem za pitanja mladih, iskustvom u kreiranju i upravljanju projektima, i organizaciji događaja da se prijave za ovogodišnju “Visin Stipendiju za CSI Liderstvo”.

Visin Fondacija je nastala kao inicijativa alumnija i članova Borda povjerenika OCSI, sa dugoročnim ciljem da lansira ultimativni program stipendiranja mladih talenata iz Crne Gore za vodeće svjetske programe visokog obrazovanja. Kratkoročno, vjerujemo da je pružanje podrške razvoju CSI mreže ključni korak ka realizaciji pomenutog cilja, i da će, kroz praktikovanje integeneracijskog povezivanja i mentorstava među CSI, buduće generacije imati osiguranu podršku za svoje ambicije, bez obzira na ekonomske i geopolitičke prilike u Crnoj Gori i na Balkanu.

Stipendija će stimulisati rad Sekretarijata OCSI, i to kroz proces izbora Generalnog/e sekretara/ke. Generalni/a sekretar/ka (GS) ima zadatak da unaprijedi uslove za uspostavljanje zajedničkog djelovanja među novom generacijom crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), u periodu koji se smatra ključnim za dinamiku CSI populacije. U okviru svoje uloge, on/a okuplja tim CSI saradnika na lokacijama širom svijeta, sa različitim akademskim profilima i vještinama. Zajedno oni rade na ispunjavanju OCSI agende koja je GS-u povjerena od strane Borda povjerenika.

Stipendija i Fondacija simbolično nose naziv “Visin” po kapetanu Vizinu, moreplovcu rođenom u Prčnju, koji je na poziv Hazbuške Monarhije na brodu Splendido oplovio svijet u periodu između 1852. i 1859, i time bio tek šesti profesionalni moreplovac koji je to učinio posle Magelana. Po povratku sa ekspedicije, kapetan Vizin je stigao u Trst 30. avgusta 1859. pa stoga je i simbolični datum lansiranja stipendije kraj avgusta/početak septembra. Ove godine je 161. godišnjica završetka ove ekspedicije.

Iznos stipendije od 3,000 EUR se dodjeljuje kandidatu sa najboljom aplikacijom za poziciju Generalnog/e sekretara/ke OCSI, na period od godinu dana. Stipendijom se želi osigurati da kandidat može da se posveti radu na unaprjeđenju OCSI misije i vizije kao najvažnijoj sekundarnoj aktivnosti pored svojih univerzitetskih obaveza, u cilju daljeg poboljšanja saradnje i komunikacije među sve brojnijom i različitijom CSI populacijom. Mi snažno vjerujemo da je dalji rad na unapređenju saradnje medju CSI populacijom od kritičnog značaja, kako za same CSI tako i za budući razvoj matične države.

Napomena: Mandat Generalnog/e sekretara/ke traje dvije godine. Stipendija je osigurana za period prve godine mandata, s mogućnošću produžetka i za narednu uz saglasnost svih strana.

Mandat Generalnog/e Sekretara/ke počinje 1. novembra. Probni period angažmana je 4 mjeseca.

Profil kandidata:

● redovan student osnovnih (min 2 god.), master ili doktorskih (max. 2 godina) studija u inostrastvu, ne računajući zemlje regiona (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju i Srbiju);

● poželjno iskustvo u radu sa NVO, projektnom menadžementu, istraživanju, omladiskom aktivizmu, veb dizajnu;

● poželjno iskustvo u radu i koordinaciji rada sa većom grupom ljudi u uslovima bez direktnog fizičkog kontakta (virtuelna komunikacija);

● poželjno dokazani akademski rezultati (min. srednja ocjena B u ECTS, 3.0 u GPA, i ekvivalentno u drugim sistemima);

● liderstvo, kreativnost, proaktivnost, tačnost, organizacijske sposobnosti, postavljanje prioriteta i planiranje unaprijed;

● engleski jezik (B2/C1 – Napredni nivo) i

● poželjno poznavanje još jednog stranog jezika.

Proces selekcije:

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV (max. 2 stranice) i motivaciono pismo (max. 500 riječi) na info@omsa.me do 28.09.2022. u 23.59h po CET-u. Po prijemu aplikacije, kandidati će dobiti i link za kratak dodatni upitnik koji je neophodno ispuniti najkasnije do 30.09.2022. u 23.59h po CET-u.

Kandidati koji uspješno prođu prvi krug će biti pozvani da dostave propratnu dokumentaciju (akademske transkripte i sl.), i da se priključe nastavku selekcionog procesa koji ima tri dijela i koji će trajati zaključno sa 22.10.2022. Kandidati će biti obaviješteni o finalnoj odluci o stipendiranju najkasnije do kraja oktobra tekuće godine.

Izabrani kandidat stupa na poziciju Generalnog/e sekretara/ke 1. novembra 2022.

Molimo da poziv proslijedite svim kolegama za koje mislite da bi bili zainteresovani za kandidaturu.

Ne oklijevajte da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja o OCSI i stipendiji.

Ukoliko ste zainteresovani da kao CSI alumni podržite stipendiranje ili ukoliko imate dodatnih pitanja, takođe ne okijevajte da nas kontaktirate na info@omsa.me.

Konačno, svim CSI želimo izuzetno uspješnu akademsku 2022/23. godinu!

Prijavljivanjem na ovaj Konkurs, saglasni ste sa Politikom privatnosti OCSI.