KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

by OMSA Archive | August 15, 2022

Ministarstvo prosvjete će sufinansirati školarinu za 24 kandidata upisanih u prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2021/2022. godine, i to po četiri iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, poljoprivrednih, društvenih i humanističkih nauka, kandidatima koji po pravilu ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju prosječnu ocjenu na osnovnim studijama najmanje 9,00, specijalističkim studijama najmanje 9,00 i magistarskim studijama najmanje 9,00 (društvene i humanističke nauke), odnosno najmanje 8,50 na osnovnim studijama, najmanje 8,50 na specijalističkim studijama i najmanje 8,50 na magistarskim studijama (ostale nauke);
  • da imaju preporuke dva profesora;
  • da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
  • da nemaju u potpunosti pokrivene troškove školarine iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
  • da su državljani su Crne Gore.

Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu do 1.000 eura.

Ukoliko se prijavi više kandidata iz jedne oblasti nauka s istim prosjekom ocjena, odnosno indeksom uspjeha, prioritet će imati kandidati koji imaju veći prosjek ocjena, odnosno indeks uspjeha i veći broj objavljenih naučnih radova.

 Konkurs za ove namjene otvoren je do 23. septembra 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo prosvjete Direktorat za tercijarno obrazovanje

Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Više informacija možete naći na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.