Konsultacije za studente i srednjoškolce ’17

by OMSA Archive | December 29, 2017

Konsultacije za studente i srednjoškolce o studiranju u inostranstvu održane su 28.12.2017. godine.   Govorili su: > Bulić Selma (Italija)> Nada Pajkanović (Austrija)> Sofija Bojić (Italija)> Katarina Martinović (Engleska, Kanada)> Jovan Jovančević (UAE)> Đurđina Jevrić (Rusija)> Arso Ivanović (Njemačka)> Stefan Ivanišević (Slovenija)> Božidarka Radović (Slovenija)  Konsultacije za srednjoškolce su održane u biblioteci Gimnazije Slobodan Škerović, u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore. Konsultacijama su prisustvovali učeni-ci Gimnazije ‘Slobodan Škerović’, Knights-bridge School International, SVSŠ ‘Sergije Stanić’, Gimnazije ‘Tanasije Pejatović’, JUSMŠ ‘Danilo Kiš’, ‘Kingham Hill School’, GImnazi-je ‘ Petar I Petrović Njegoš’, SSŠ ‘Spasoje Raspopović’. Konsultacije za studente su održane u pros-torijama Omladinskog centar - OC i prisus-tvovali su studenti sa sva 3 crnogorska uni-verziteta.  Nakon predstavljanja Organizacije i njenog dosadašnjeg rada od strane Izvršne di-rektorice, naši članovi su govorili o svojim iskustvima, gradovima u kojim studiraju, studijskom programu, procesu odlučivanja, procesu aplikacija, kao i o svemu za šta su smatrali da bi bilo korisno prisutnim.Nada Pajkanović je ukratko pojasnila način pisanja cv-a i motivacionog pisma.Interakcija je bila na visokom nivou, i nakon oba događaja prisutni su ostali da duže po-pričaju sa onima od kojih su očekivali najviše pomoći. 

26165609 1365829830189237 301273922804597634 n
26167497 1365829780189242 1353326050866031985 n

 Konsultacije za studente i srednjoškolce na sjeveru Crne Gore Osim Konsultacija u Podgorici, Upravni Odbor je odlučio da organizuje i Konsultacije za studente i srednjoškolce na sjeveru Crne Gore, na prijedlog Predsjednika Skupštine, Aleksandra Vučinića, koji je ujedno i glavni koordinator i moderator događaja.Događaj je održan 6. februara 2018. godine, u prostorijama Gimnazije Miloje Dobraši-nović u Bijelom PoljuSvoje savjete i iskustva sa srednjoškolcima i studentima su podijelili: > Aleksandar Vučinić,> Nikolina Shevchenko> Maida Pilica Skype uključenje su imale:> Nada Pajkanović> Selma Bulić Događaj predstavlja težnju za promocijom ciljeva Organizacije i pomaganju i motivisan-ju i onih srednjoškolaca i studenata koji ne žive u Glavnom gradu. 

1
2