Kristina Đenđinović

by OMSA Archive | April 12, 2021

Kristina je diplomirala mikrobiologiju i genetiku na Univerzitetu Beč. Svoje magistarske studije nastaviće na istom Univerzitetu na odsjeku za molekularnu biologiju, na smjeru - molekularna medicina.

Čestitamo! 😊