Ljetnja skupština 2019

by OMSA Archive | July 26, 2019

Šesta po redu skupština OCSI(Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu) održana je 22. jula u sali „Ballrom Teodo“ hotela Regent Porto Montenegro u Tivtu, sa početkom u 11 časova. Nakon što su organizatori gostima poželjeli dobrodošlicu i podijelili promotivni materijal, otpočelo je zvanično skupštinsko zasijedanje. Ovogodišnji Izvršni direktor organizacije Aleksandar Vučinić prezentovao je postignute rezultate kao i aktivnosti koje su u planu Upravnog odbora do isteka mandata. Istakao je da će u fokusu rada organizacije u narednom periodu biti angažman na redizajnu vebsajta ali i realizaciji brojnih projekata i događaja. Prije svega, misli se na učešće OCSI na festivalu ‘’Otvoreni dani nauke’’, organizaciji ‘’Otvorenih dana ambasada’’ za crnogorske studente ali i konsultacije u školama širom Crne Gore koje će biti namjenjene stručnom osoblju, pedagozima, profesorima ali i učenicima. Nakon toga, prezentovana je agenda za narednu godinu i budući Upravni odbor. Prezentaciju je održala Bojana Minić, jedna od osnivača same organizacije i član Borda povjerenika. Evocirala je uspomene na nastanak organizacije i njen razvojni put. Dodatno, predstavila je ulogu BoT(Board of Trustees), dok je glavni dio njenog izlaganja bio posvećen planu i programu djelovanja Upravnog odbora koji će biti formiran nakon izbora na jesen za novog Izvršnog direktora 2019/20. Osim nove agende, bilo je govora i o „Visin“ stipendiji koja će biti dodijeljena novom Izvršnom direktoru, kao podstrek i motivacija za uspješno liderstvo u organizaciji i efikasnu koordinaciju članovima Upravnog odbora. O Fondaciji „Visin“ i stipendiji za lidera organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu, govorio je Andrej Nedović, takođe član Borda povjerenika. On je istakao da prinicip povezivanja i umrežavanja, na kom se zasniva OMSA, pruža veliki zalog za budućnost onima koji se angažuju u organizaciji. Izrazio je nadu da će i drugi odgovorni akteri u društvu slijediti viziju ‘’Visin’’ fondacije, pa se stoga na bazi postojeće platforme uključiti u kreiranje programa stipendiranja kako za buduće lidere OMSA, tako za vrhunske studente koji budu primljeni na Univerzitete u samom vrhu svjetskih rang lista, na programima od strateškog značaja za državu Crnu Goru. Preostali dio zasjedanja je protekao u diskusiji prisutnih članova koji su iznijeli svoje viđenje svrhe i uloge organizacije, komentarisali proces studiranja u inostranstvu i nastojali da uoče opšte obrazce koji su karakteristični za populaciju CSI.

Nakon toga je uslijedila pauza za kafu, na kojoj su se studenti međusobno bolje upoznali i razmijenili iskustva iz inostranstva. 

Učešće u događaju uzele su i partnerske organizacije pa je ispred „WBAA“ (Western Balkans Alumni Association) govorila Marina Tomović, ispred NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ Jugoslav Radović, a „Montenegro asocijaciju alumnija Turske“ i „Uniju srednjoškolaca Crne Gore“, predstavili su redom Erdan Seferović i Varja Vukčević. 

Drugi dio Skupštine započeo je u 15h, nakon zajedničkog ručka. Tada se gostima i studentima obratio generalni menadžer hotela Regent, gospodin Kai Dieckmann, kao domaćin ovogodišnjeg događaja. Gospodin Dieckmann je podijelio svoje utiske o Crnoj Gori sa studentima i ispričao kako je impresioniran njenim ljudima i prirodnim ljepotama. Na kraju, pozvao je studente da se nakon uspješnog okončanja edukacije vrate u domovinu.

Nakon njega, riječ je preuzeo generalni direktor direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore, gospodin Nenad Koprivica, koji je takođe pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo povodom saradnje OCSI sa Ministarstvom sporta i mladih. Pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr.Ivan Jovović i predsjednik Skupštine Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu Vildan Ramusović, obratili su se gostima i održali govore. 

Narednih 90 minuta bilo je rezervisano za jedan veoma važan dio agende i to diskusiju na temu „Studenti u inostranstvu kao sastavni dio crnogorskog savremenog društva“. Govornici su bili Balša Lubarda, Varja Vukčević, Nenad Koprivica, mr. Ivan Jovović i dr. Ivan Tomović, a u ulozi moderatora našla se Jovana Nikčević. Diskusija je bila otvorenog tipa, pa su svi prisutni mogli dobiti stručno mišljenje počasnih govornika. 

  • Balša Lubarda, doktorand na centralnoevropskom Univerzitetu i ID OCSI 2016/17, je istakao da dvije kategorije iz tipologije migranata koje se vezuju za savremene studente, footlose migranti i naseljenici, ne bi trebali biti tačka na koju bi država trebala da se fokusira, već da treba sistemski raditi sa migrantima koji žele da se vrate u Crnu Goru i da ostvare kontakt sa državom maticom. Takođe, on smatra da današnji crnogorski studenti u inostranstvu pripadaju sivm tipovima migranata, govoreći iz iskustva Izvršnog direktora organizacije za 2016/2017 godinu. U daljem izlaganju, Balša je stavio fokus na činjenicu da crnogorski studenti u inostranstvu moraju biti prepoznati kao populacija, prije svega u institucijama i nabrojao par primjera gdje to nije slučaj. Smatra da se taj problem treba rješavati uključivanjem ne samo institucija, već i same organizacije.
  • Nenad Koprivica, direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, smatra da je pitanje mladih i crnogorskih studenata u inostranstvu multiresorsko i multisektorsko. Kao predstavnik Ministarstva, istakao je da je pitanje mladih jedno od visoko-prioritetnih u politici Vlade Crne Gore. Dodao je, da su svjesni problema i izazova koji postoje u Crnoj Gori, ali i u državama regiona, npr. Hrvatska. Takođe, on smatra da su crnogorski studenti u inostranstvu resurs, a ne problem i da je veoma značajno za jednog mladog čovjeka da dio života provede u inostranstvu. Pored svega, naveo je da crnogorski studenti u inostranstvu treba da imaju aktivniju ulogu u građenju jačeg administrativnog kapaciteta Crne Gore, što je prepoznato kao jedan od ključnih problema u godišnjim izvještajima Evropske Komisije. Pričajući o doprinosu OCSI prilikom građenja boljeg društva, istakao je razgovore između studenata i mladih ljudi u cilju mijenjanja vrijednosnih orijentacija. Takođe je spomenuo i Regionalu kancelariju za saradnju mladih kao jedan regionalni mehanizam za rešavanje problema mladih.
  • Ivan Tomović, samostalni savjetnik u Ministarstvu Nauke, je govorio o konkursima za inovativnu djelatnost i program startapova i naveo druge programe u sklopu Ministarstva Nauke kao što su doktorske i post-doktorske stipendije kreirane u saradnji sa Svjetskom bankom, program odnosa prema dijaspori u cilju stvaranja naučne mreže. Pričajući o doktorskim o stipendijama, on je naveo da studije moraju biti na univerzitetima Crne Gore, ali uz mogućnost odrađivanja istraživačkog rada u inostranstvu. U daljem izlaganju, on je pričao o naučno-istraživačkim konkursima i startap programima, koji uživaju punu podršku Vlade, ministarstava i privrednih društava. Cilj ovih programa jeste samo-zapošljavanje i jačanje preduzetničke kulture, gdje vidi i crnogorske studente u inostranstvu kao veliki potencijal koji treba biti maksimalno uključen u aktivnosti.
  • Ivan Jovović, predstavnik Uprave za Dijasporu, je naveo da Zakon o dijaspori ne prepoznaje studente u inostranstvu kao iseljenjike ili dijasporu. Ali, ostavio je mogućnost za saradnju između crnogorskih studenata u inostranstvu i udruženja dijaspore. Naročito je naglasio značaj očuvanja državnog, kulturnog i jezičkog identiteta. Dodao je i mogućnost apliciranja na konkurs na programima za očuvanje i njegovanje kulture Crne Gore u inostranstvu.
  • Erdan Seferović, predstavnik MASAT-a, govorio je o ciljevima, misiji i viziji organizacije i kao jedan od glavnih ciljeva naveo jačanje komunikacije između crnogorskih alumnija Turske. Takođe, naveo je, da se organizacije bavi i problemima sa kojima se suočavaju turski alumnisti. Osim toga, asocijacija nastoji da promoviše naučne i akademske radove, podržava sprovođenje planova i ideja alumnista i da poboljša uslove zapošljavanja studenata koji su završili studije u Turskoj i vratili se u Crnu Goru. Tu je istakao i par problema, prije svega, zaposlenje kao prevodilac bez obzira na obrazovno usmjerenje.
  • Varja Vukčević, predsjednica UO Unije Srednjoškolaca Crne Gore, govorila je o značaju srednje škole za dalje obrazovanje i tu naročito istakla gimnaziju, kao sveobuhatvnu instituciju obrazovanja. Takođe je govorila o ulozi OMSA-e kao aktera koji će organizovati konsultacije, informisati i upoznati srednjoškolce sa izazovima studiranja u inostranstvu. Navela je da UNSCG nema tačnu evidenciju srednjoškolaca koji se opredeljuju za studiranje vani, jer im to nije među prioritetima djelovanja. Sa druge strane, istakla je da su najpopularnije stipendije one koje su namijenjene za studiranje u SAD.

Toga dana, na Skupštini, zvanično je potpisan i memorandum o saradnji između NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ i „Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu“. Memorandum su potpisali Aleksandar Vučinić ispred OCSI, i Jugoslav Radović ispred nevladine organizacije. Gospodin Radović,izvršni direktor NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ održao je prezentaciju o Evropskoj omladinskoj kartici koja je upravo i bila spona između dvije organizacije. Naime, EYC OMSA kartica biće lansirana kao posebno izdanje ove kartice, i posjedovanjem iste crnogorski studenti u inostranstvu moći će da koriste brojne povoljnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Jedan od ovogodišnjih projekata bio je i „MSA Takeover“, Instagram projekat koji je trajao 5 mjeseci. Putem objava na ovoj društvenoj mreži, 28 crnogorskih studenata u inostranstvu pratiocima instagram profila omsa.me prikazalo je svoj studentski život van granica naše zemlje. Projekat se pokazao kao odličan i nesvakidašnji način informisanja širokih studentskih masa, a o njemu je na skupštini govorila editorka organizacije Kristina Đenđinović. 

Po završetku poslednjeg Takeover dijela, Upravni odbor organizovao je glasanje za najboljeg ušesnika odnosno učesnicu ovog projekta. Nakon izbornog procesa, za pobjednike su odabrane dvije studentkinje Jelena Tijanić i Anđela Radonjić, koje su prikazale svoju studentsku svakodnevnicu u gradu Chengdu u Kini. Jelena i Anđela su nagrađene povratnim avio kartama na relaciji Podgorica-Ljubljana-Podgorica, a njihovu pobjedu ozvaničila je na skupštini Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat. Ona je takođe, ispred Opštine Tivat pozdravila sve goste.

Uslijedila je zahvalnica sponzorima i partnerima, bez kojih realizacija ove manifestacije ne bi bila moguća. Diamond sponzor bio je Hotel Regent Porto Montenegro, a zvanje GOLD sponzora stekli su Adria, BLT, OKI AIR, The Black Sheep gastro pub, UDG, Aqua Bianca, studio INTRO, JP Morsko Dobro kao i Montenegro Capital Investors. Među partnerima organizacije našli su se Vlada Crne Gore i Centar za omladinsku edukaciju.

Nakon zvaničnog dijela događaja, ostavljen je prostor za sugestije, kritike i komentare. Sa ponosom možemo reći da su utisci i komentari svih prisutnih studenata i gostiju bili izrazito pozitivni.