MARKO BAROVIĆ

by OMSA Archive | January 24, 2022

Marko je doktorirao u oblasti molekularne medicine na Institutu Paul Langerhans, Tehnološkom Univerzitetu u Drezdenu sa ocjenom summa cum laude. Njegovo istraživanje se bavilo promjenama koje nastaju u Langerhansovim ostrvcima kod pacijenata sa dijabetesom tip 2. Dio rezultata njegovog istraživanja objavljen je u časopisu "Nature Metabolism", a u pripremi je i još jedna publikacija.

Čestitamo!