ME Forum 2014

by Dimitrije Jovićević | July 19, 2014

ME

I dalje pod utiscima ME Foruma, OCSI sređuje brojne preostale obevaze, i pokušava da sumira utiske naše najvažnije aktivnosti za ovu godinu. Ostvareno je blizu 33% onoga što smo planirali za ME, ali smo izuzetno zadovoljni krajnjim rezultatom i činjenicom da smo uspjeli da realizujemo projekat radeći nekoliko mjeseci iz 8 različitih država i bez fizičkog kontakta (OMSA bi lako moglo da znači i Organization of Montenegrin Skype Addicts). U procesu kreiranja projekta OCSI je naučila mnogo o sebi i svojim kapacitetima (ili u nekim slučajevima nedostatku istih), o brojnim operacijama i procesima neophodnim da se jedna ovakava ideja pripremi i realizuje, o problemima koji mogu da iskrsnu u trenucima kada to najmanje želite i o izvanrednim načima da isti budu riješeni. Najvažnije od svega, OCSI vjeruje da je cijeli trud bio vrijedan jer smo se uvjerili da imamo s kim sarađivati u Crnoj Gori. Naša želja je da svaka sledeća realizacija projekta da istu priliku za upoznavanje novih saradnika stotinama mladih Crne Gore, i više nego ikad smo motivisani da osiguramo razvoj ME Foruma do njegove pune forme, onako kako je originalno zamišljen deset mjeseci ranije.

ME je nastao, sticajem okolnosti, sredinom oktobra, na letu Johanezburg – Cirih, gdje sam izuzetno inspirisan učešćem u najvećem networking događaju za mlade na svijetu, One Young World Summit, nabasao na članak u magazinu Swiss Air-a, “Ideas for Switzerland”. Skenirajući listu stvari koju je pripremio tink tank “Avenir Suisse” da dodatno unaprijedi društvo na koje mi Crnogorci već gledamo kao na naučnu fantastiku, a oslanjajući se na motivisan i otvoren dijalog koji su svjetski lideri imali sa mnom kao jednim od 1400 mladih učesnika OYW samita, shvatio sam da su tri stvari koje užasno nedostaju našem malom društvu, kao sredstva za održivi razvoj:

1) refleksija, tj. način da javno i na konstruktivan, građanski, a manje na destruktivan, politički način zajedno rezonujemo o problemima sa kojima se suočavamo kao društvo, i našoj konkretnoj ulozi u njima

2) snažan set vrijednosti na koje bismo mogli da se oslonimo u implementaciji stvari koje želimo da realizujemo; ovo se ne odnosi direktno na tradicionalne, partijarhalne ili vrijednosti koje poizilaze iz religijskih učenja, već na praktičnije vrijednosti koje karakterišu odnose vezane za rad, kreativno stvaralaštvo, stvaranje.

3) briga za pojedinca ili još važnije briga i razumijevanje procesa razvoja svakog pojedinca u našem društvu.

U globalizovanom svijetu, najvrijedniji resurs zemlje sa manje od 700,000 stanovnika su njeni građani, tj. to što oni jesu sposobni da učine i kreiraju, i njihova volja da svoj rad usmjere u djelovanje korisno za ostale članove društva. Posebno za društvo u tranziciji, koje prema podacima o prosječnoj starosti ulazi u duboku zrelost, i koje zbog integracionih procesa efektivno gubi vrijedne mlade humane resurse, razvoj mladih i strategije za mlade imaju presudan značaj za održivi razvoj.ME Forum je zamišljen kao mjesto na kom će bilo koja mlada osoba u Crnoj Gori koja ima ambiciju, talenat i kreativnu energiju da radi i stvara sebe, za sebe i/ili za društvo u kom se razvija, moći da:

i) upozna druge mlade ljude sa kompatibilnim interesovanjima,
ii) inicira saradnju sa njima,
iii) sazna o mladim ljudima čije je djelovanje inspiracija sama za sebe,

iv) nauči o interesima i potrebama drugih i kako se one adresiraju

v) ugosti lidere crnogorskog društva i da sa njima, kao jednakima, traži i kreira konstruktvna rešenja za izazove sa kojima se društvo suočava,
vi) unaprijedi svoj rad, ideju ili ambiciju direktnim povezivanjem sa ljudima u Crnoj Gori koji (svojim iskustvom) mogu dati savjet, usmjerenje, ispiraciju,
vii) doprinese inciranju i održavaju vršnjačke kulture koja ohrabruje i personifikuje orignalnost, kreativno stvaralaštvo i rad na konstruktivnim reformama  
viii) se osjeća posebnim/nom zbog velike odgovornosti koju preuzima kao generacija koja će nastaviti da nositi budući razvoj crnogorkog društva i zbog prilike da stvara više i bolje nego prethodna generacija, upravo zahvaljujući razmjeni iskustava
ix) i da se zbog svega gore navedenog, osjeća osnaženim/om da nastavi rad koji je izabrao/la za sebe


ME ima višestruko značenje: “ja” na engleskom jeziku, čita se “mi”, a takođe predstavlja dvoslovnu internacionalnu skraćenicu za Crnu Gori. U kontekstu Foruma, ME se simboločno odnosi i na “Montenegrin Empowerment” i na kraju direktno simboliše trenutnu generaciju mladih koji su popularno nazvani ME Generation, Millennials ili Generation Y. Cijeli koncept je refleksivan, pa tako nema inostranih eskperata među govornicima, nema učesnika koji su stranci, ne govorimo previše o “zahtjevima EU ili NATO”, za diskusiju se ne koristi engleski ili bilo koji drugi strani jezik, već se jednostavno fokusiramo na ono što možemo naučiti jedni od drugih. Forum je tako koncipiran da okupi najproaktivnije, najambicioznije i najkreativnije mlade Crne Gore. Zajedno sa iskusnijim liderima i predstavnicima CG društva otvoreno i direktno razgovaramo o nefikasnostima koje postoje, i među sobom koncipiramo rešenja za probleme. Dodatno, kroz panel sesije govorimo o vrijednostima koje smatramo esencijalnim za kolaborativno umrežavanje i stvaralački process kao što su proaktivnostodgovornost sposobnost. I na kraju, radimo netvorking i povezujemo se sa osobama sa kojima možemo zajedno da stvaramo u narednom periodu.

Put od 

” zagonetke.

480

Sa partnerima u privatnom sektoru smo takođe prošli kroz brojne izazove, ali većina onih koje smo uspjeli da uključimo dali su nam svojih usluga i više nego što smo se i mogli nadati. Ovdje posebnu zahvalnost dugujemo agenciji

. Dakle kreativna partnerstva su moguća u Crnoj Gori, unatoč ekonomiji, nemanju direktnih veza, pa čak i bez fizičkog kontakta.

Dvije stavke koje su direktno vezane za OCSI, a koje su uticale na ton Foruma i nažalost suzile domen razgovora, jesu činjenica da smo mi kao studenti u inostranstvu glavni organizatori Foruma, i druga da po prirodi našeg funkcionisanja OCSI teži da ima balansirajuće stavove. Prvo je uticalo posebno da se Proaktivnost usmjeri na diskusiju o “odlivu mozgova”, što nije bio cilj diskusije. Ovom temom smo se bavili par mjeseci ranije na

. OCSI nastoji da predoči svim akterima društva koji prate trend “odliva mozgova” našu želju da se o ovom problemu razmišlja na konstruktivan način. Jedna od misija OCSI jeste da relevantnim institucijama naglasi važnost razumijevanja crnogorskih studenata u inostranstvu kao strateške dinamičke populacije koja u najmanju ruku može donijeti izuzetan infromacioni benefit crnogorskom društvu, ali zasigurno i mnogo više. Mi takođe nastojimo da se uspostavi generalno razumijevanje da ljudi koji odlaze u inostaranstvo da se obrazuju i usavršavaju rade to primarno iz lične profesionalne ambicije. Kao takvi oni ne zahtijevaju specifičan tretman, već generalnu strategiju o mladima koja bi mogla dozvoliti i da njihov razvoj bude uzet u obzir. Bilo bi suludo i nastojati pokušavati vraćati u zemlju mlade ljude koji imaju profesionalnu misiju i viziju na nekoj drugoj lokaciji, ali je sasvim razumno razvijati odnos prema ovim mladim ljudima i budućoj dijaspori kroz jedno sveobuhvatno razvijanje odnosa sa mladim ljudima uopšte.

Druga stavka je uticala na percepciju OCSI među našim partnerima i u crnogorskom društvu. Kao informaciona mreža OCSI reflektuje balansirajuću politiku u svojoj unutrašnjoj organizaciji, gdje postoji Point of contact struktura, i gdje Upravni odbor sačinjavaju ne samo studenti koji su fizički na različitim lokacijama (i koji se zbog toga često znaju samo putem Skype-a), već su i njihovi akademski profili i studentsko iskustvo (stipendirano, samofinsirajuće, razmjena, akademski nivo) dovoljno različiti da daju šire shvatanje ciljne grupe. Stoga, naš osnovni “stav” jeste da, iznad svega, cijenimo proaktivnu interakciju, mogućnosti da naučimo i da se informišemo jedni od drugih, i da podržavamo ona djelovanja (u Crnoj Gori) koja daju konkretan doprinos i mogućnost za dalji zajednički rad i stvaranje. Na taj način omogućavamo snažniji protok informacija i njihovo najoptimalnije korišćenje.  

Forumu je prisustvovalo 147 učesnika, od 208 uspješno registrovanih članova, dok je regirstaciju popunilo 239 participanata. Logistički izazov koji se javio kod osiguravanja prisustva uspješno registrovanih članova bilo je osiguravanje prevoza do i iz hotela "Splendid" za sve učesnike Foruma. OCSI je uspjela da autobuski prevoz organizuje iz i za Podgoricu, ali ne i za druge crnogorske gradove, pa smo izgubili mogućnost da ugostimo blizu 60 registrovanih učesnika sa sjevera Crne Gore. Prisutni učesnici su tako reflektovali ciljnu grupu po starosnoj distribuciji, ali ne i geografskoj. Odnos učesnika i učesnica je bio približno ravnopravan (47:53). Najmlađa učesnica imala 17 godina, dok je najstarija imala 30. Glavnina učesnika, 57%, je bilo starosne dobi od 21 do 26 godina. Da bi se uspješno registrovali, učesnici su morali da ispune aplikacionu Formu na sajtu Foruma, na kojoj je trebalo da pored osnovnih ličnih podataka navedu listu od pet ličnih (životnih, profesionalnih, stvaralačkih, volonterskih, i sl.) dostignuća. OCSI je željela da izbjegne standardni format motivacionog pisma za selekciju učesnika, ali je izazov koji smo postavili kao uslov učešća naišao na izvjestan otpor, jer su se potencijalni učesnici našli "prozvanim". Ipak, većina uspješno registrovanih je na izazov odgovorila na izuzetno kreativan način pokazujući od samog početka spremnost da se uključe u forumsku diskusiju. Od prisutnih, 37 su bili OCSI članovi i alumni.

OCSI je neposredno prije početka Foruma, anketirala učesnike kako bi ih bolje upoznali. Anketu je ispunio 101 učesnik, a mi smo saznali pregršt interesantnih stvari o učesnicima. Prvo 51% ispitanih je volontiralo u toku juna mjeseca 2014. 65% ispitinika je u protekloj godini doniralo u humanitarne svrhe manje od 50 eura, od čega je nešto manje od polovine donirlao manje od 10 eura. 20% ispitanika ne donira u humanitarne svrhe. 47% ispitanika smatra da je najvažniji brend Crne Gore dio prirodne baštine, dok 20% smatra da je to osoba crnogorskog porijekla. Dodatno, blizu 25% ispitanika je potvrdilo da ima više od 3 profilne Facebook fotografije koje sadrže znamenite motive iz crnogorske prirodne baštine. Blizu 80% ispitanika nikada nije posjetilo neku od sjevernih opština Crne Gore (prednjače Plav i Pljevalja). 46% ispitanika je putovalo u više od 5 evropskih zemalja, dok 10% nikada nije napustilo region. Od susjednih zemalja, 37% ispitanika nije nikada posjetilo Albaniju, 26% Kosovo, dok je samo 26% posjetilo sve zemlje u susjedstvu. Na pitanje šta sebi žele u narednih 5 godina, 31% je odgovorio da žele posao u inostranstvu van ex-YU regiona, dok je 22% odgovorilo da želi da završi visoko obrazovanje i nađe posao. Svega 58% ispitanika je potvrdilo da razumije koncept i da zna izračuna kamatnu stopu na bilo koji iznos kredita. Približno isti broj ispitanika je razumjelo koncept LIBOR-a i EURIBOR-a. U proteklih 2 godine svega 22% učesnika se kreditno obavezalo. Blizu 57% je optimistično da svoju željenu karijeru mogu ostvariti i u Crnoj Gori i u inostranstvu, dok 28% smatra da je to moguće isključivo u inostranstvu. 59% ispitanika se složilo da bi po završenom visokom obrazovanju posao trebalo da nađu sami, dok je odnos privatnih kompanija i drzavnih institucija za koje bi željeli da rade približno ravnopravan (48:52). Najveći broj CV-ja ispitanika (47%) sadrži svega dvije stranice. Konačno 29% ispitanika je potvrdilo da će iduću projektnu aktivnost koju planiraju realizovati sa kolegama iz partnerske organizacije/institucije/kompanije, dok je čak 21% uvjeren da će to biti sa ljudima koje tek treba da upoznaju.Učesnici su pokazali veliki entuzijazam u toku panel sesija, i njihov entuzijazam nije jenjavao do samog kraja događaja. Upravo poslednja panel sesija Sposobnost je bila najuspješnija i pokrenula je najkonstruktivniju diskusiju dana. Netvorking događaj, na žalost, nije dobio željenu dimenziju, uzevši u obzir da OCSI nije uspjela da uključi više predstavnika kompanija, institucija i organizacija u Crnoj Gori u interakciju, ali je bio izuzetno uspješan među prisutnim mladim ljudima i sa predstavnicima Plantaža "13. jul" koje su donirale ekskluzivnu degustaciju novih vina "Luča" i "Vladika". OCSI je kroz Netvorking događaj predstavila svoj rad "Ideje za Crnu Goru" koju su organizovali predstavnici OCSI PoC mreže širom svijeta i inicirala je ključna partnerstva za unapređenje ME Foruma u 2015. Naime, OCSI je započela pregovore sa predstavnicima AIESEC Montenegro i MAPSS oko njihovog uključenja u organizovanje narednog Foruma, gdje su one predstavile svoje potencijalne komparativne prednosti u adresiranju određenih aspekata organizacije forumske aktivnosti. Dodatno, učesnici Foruma su se upoznali sa akcijom koju je predvodio UN Montenegro, pod nazivom "Sebi želim", kroz razgovor sa destak predstavnika akcije koji su bili motivacioni govornici u okviru ovog projekta, na lokacijama širom sjevera Crne Gore. OCSI je u ovoj inicijativi prepoznala mogućnosti da ME Forum, u narednoj godini, razvije u ME Inicijativu, koja bi posebni momentum imala između dva najvažnija državna praznika, 21. maja i 13. jula, sa kulminacijom na Forumu u nedelji koja slijedi. Dodatno, inicijativa bi bila aktivna tokom cijele godine kroz "mentorstva" inicirana na ME Forumu, na način osmišljen projektom "Sebi želim", što bi Forum učinilo i mjerljivo efektivnim.  OCSI je stoga direktno predložila predstavnicima akcije da se razmotri kompatibilnost naša dva projekta.

Naša želja za ME 2015 jeste da kreiramo dovoljno lokalnih partnerstava i da u saradnji sa njima pokušamo da već naredne godine dostignemo punu formu ME Foruma, i da usmjerimo diskusiju na potrebu snažnog i konstruktivnog tretiranja pitanja mladih. Ukoliko ste zainteresovani da se uključite u inicijativu možete nas već sada kontaktirati na uo@omsa.me.

Aleksandar Jaćimović

Izvršni direktor, OCSI