MEOH 2014

by Dimitrije Jovićević | October 9, 2014

Montenegro Embassies - Open House 2014

Pridruži se crnogorskim studentima u inostranstvu na prvom ambasadorskom eventu za ovu akademsku godinu u jednoj od deset crnogorskih ambasada širom Evrope.

U saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI), OCSI otpočinje ovu akademsku godinu organizovanjem drugog MEOH događaja, istog dana u 11 crnogorskih diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) u Evropi, Americi i Turskoj. Prvi MEOH je uspješno organizovan 10.05.2013. u devet DKP-a okupivši blizu 130 studenata (galerija sa događaja je data ispod).

Glavni motiv za organizovanje eventa jeste želja da se uspostavi standardizovan događaj koji će studente okupljati na početku svake akademske godine u crnogorskim DKP-ima širom svijeta. Primarni cilj je networking između alumnija, starijih i kolega koji tek počinju sa studijama na datoj lokaciji/državi u inostranstvu. Mi vjerujemo da ova razmjena informacija može biti od izuzetne koristi za članove OCSI kao i za širu populaciju crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI).

Dodatno, događaj ima za cilj da se poboljša i produbi odnos između DKP-a i CSI populacije. Događaj treba da bude prilika da se sa ambasadorima i predstavnicima DKP-a kreira zajednička agenda za novu akademsku godinu, da se govori o konkretnim aktivnostima koje bi mogle biti realizovane.

Konačno, MEOH je prilika da se skrene pažnja crnogorske i šire javnosti na CSI populaciju kao populaciju u ekspanziji koja može imati presudni značaj za budući (ekonomski) razvoj Crne Gore.

VAŽNO: Molimo sve zainteresovane da posalju potvrdu prisustva na uo@omsa.me

Napomena: Okupljanja su zakazana za subotu 18.10.2014. osim događaja u Parizu, Vašingtonu i Ljubljani koji su zakazani za petak 17.10.2014 i događaja u Rimu koji je zakazan za 20.10.2014. godine.


U Ankari, 18.10.: Büyükesat, Gökçek sokak No.11, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara u 13h flag
U Beču 18.10.: Nibelungengasse 13, 1010 Wien, u 11hflag
U Berlinu 18.10.: Charlottenstrasse 35/36, 10117 Berlin u 13hflag
U Briselu 18.10.: M. Worner Building, NATO HQ, 1110 Brisel, u 13hflag
U Budimpešti: 1051 Budapest, Arany Janos 15/I, u 17h - otkazanflag
U Moskvi 18.10.: Mytnaya 3, ofis 23-25, ulaz 2, 119049 Moskva, u 16hflag
U Londonu 18.10.: 18 Callcott Street, London W8 7SU, u 13hflag
U Ljubljani 17.10.: Njegoševa cesta 14, 1000 Ljubljana, u 15hflag
U Parizu 17.10.: 216, Boulevard Saint Germain - 75007 Paris, 16hflag
U Rimu 20.10.: Via Antonio Gramsci 9, 00197 Rim, 15hflag
U Vašingtonu 17.10.: 1610 New Hampshire Avenue NW, Washington D.C. 20009, 16h