Milenijalna generacija kao investicija: resurs koji najmanje razumijemo

by OMSA Archive | December 12, 2014

Datum: petak, 26.12.2014.

Lokacija: Nacionalna biblioteka “Radosav Ljumović”, Podgorica, istočno krilo

Milenijalana generacija (poznata i kao ME generacija, generacija Y) je popularno ime za demografsku grupu rođenu između 1980. i 2000., a posle tzv. generacije X (rođene između 1960. i 1980.), i koja je dostigla zrelost u novom milenijumu. To je generacija koja je rasla u korak sa Internet revolucijom i koja je počela da se uklljučuje u tržište rada u eri globalne ekonomske krize i post-krizne recesije.

U Crnoj Gori, milenijalna generacija je dostigla zrelost sa crnogorskom nezavisnošću 2006., a po raspadu Jugoslavije i blizu dvije decenije regionalne ekonomske tranzicije. Oni su najinformisanija i najobrazovanija generacija do sada, od koje se očekuje da kompletiraju procese evropskih i evroatlantskih integracija, da ponesu teret starajuće populacije i u krizi akumuliranog nacionalnog duga, kao i da dostignu profesionalnu zrelost u potpuno novom, globanom ekonomskom prostoru. Istovremeno, oni su najmanje uposlena i najmanje uključena generacija, sa vrlo poznim uključenjem u tržište rada, snažno izraženom nezainterenovanošću za modern politiku i ograničenim direktnim doprinosom razvoju crnogorskog društva. Dodatno, oni doprinose najviše modernoj mobilnosti, sa preko 1,000 članova populacije (blizu 1%) koji visoko obrazovanje traže u inostranstvu (van ex-Yu regiona; preko 4,000 u regionu), i blizu tri puta više mladih koji aktivno razmatraju punu migraciju, u potrazi za poslom ili prilikama za lični razvoj.

Ove se godine Zimski panel OCSI bavi investicijama u milenijalnu generaciju (u daljem tekstu ME), sa inicijalnom premisom da je upravo ova generacija resurs koji, kao društvo, najmanje razumijemo, i stoga najmanje koristimo. U diskusiji sa predstavnicima CG institucija, NVO, kompanijama i predstavnicima finansijskog sektora, ispitaćemo domen i kvalitet kreditnih, razvojnih i radnih opcija za populaciju od 18 do 30 godina, i pokušaćemo da zajedno kvantifikujemo društveni prozvod izgubljen kroz trenutni menadžment ME generacije, kao jednog od ključnih resursa za razvoj CG. Dodatno, razmatraćemo odgovornost crnogorskog društva za osnaživanje ove populacije, i za tretiranje ograničenja koje postoje za osiguranvanje maksimalnih benefita od individualnih ili zajedničkih aktivnosti članova ME populacije.  Konačno, razmatraćemo dugoročni uticaj trenutnih politika i djelovanja usmjerenih prema mladima, a u susret 2020. kao ciljnoj godini za priključenje u EU i jedinstveno tržište.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i da zajedno radimo na unapređenju crnogorske agende za mlade.

Informacije o prošlogodišnjem panelu su date na sledećem linku.


Lista panelista

https://omsa.me/images/Stankovic.jpg

Tijana Stanković

Vlada Crne Gore

Tijana Stanković je savjetnica Potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem. Član je specijalnih timova UNECE-a za javno-privatno partnerstvo i inovacije i konkurentnost, Ekonomsko-trgovinske međuvladine komisije Crne Gore i NR Kine i Saveza ekonomista Crne Gore. Učestvovala je u većem broju konferencija, naučnih skupova, studijskih posjeta, a završila je i specijalističke kurseve: Obuka u oblasti regulacije energetskog sistema, Reforma penzijske administracije, Analiza cijena, Ekonometrija u E-views-u, Javne finansije i javni izbor, Ljetnja škola G-17 o tržištu rada i stekla licence brokera i regulatora privatizacionih fondova.


https://omsa.me/images/Krstic.jpg

Maja Krstić

Crnogorska komercijalna banka

Maja Krstić je diplomirani ekonomista, Izvršni direktor za finansije i bankarske operacije (CFO) Crnogorske komercijalne banke, članice mađarske OTP bankarsko finansijske grupacije. U CKB-u preko šest godina obavljala je poslove na najvišim pozicijama iz oblasti interne revizije, finansija i računovodstva a 2013. je imenovana na poziciju Izvršnog direktora najveće crnogorske banke. Od 2009. član je Talent pool-a OTP Grupe. Prije dolaska u CKB,  pet godina bila je menadžer u kancelariji revizorske kuće PricewaterhouseCoopers  u Podgorici. Karijeru je započela kao pripravnik u Ministarstvu finansija Crne Gore. Više puta angažovana je kao finansijski savjetnik Svjetske Banke na projektima unaprjeđenja računovodstva i revizije u Crnoj Gori. Naročito je ponosna na svoje kćerke Jovanu i Anastasju.


https://omsa.me/images/Jelusic.jpg

Božena Jelušić

Gimnazija "Danilo Kiš''

Božena Jelušić je profesorica književnosti i književna kritičarka. Od diplomiranja (1980) radi kao profesor književnosti u Srednjoj školi “Danilo Kiš”. Bavi se naučnim radom u oblasti teorije književnosti, književnom kritikom i metodikom nastave književnosti. Dobitnik nagrade “Oktoih”. Predsjednik NVO “Za bolji grad” od osnivanja 1992. godine. Autor i koautor knjiga “Kako je Budva sanjala Mediteran” (sa suprugom Matom Jelušićem) i “Mitsko u Lalićevim romanima”. Radila je i kao lider autorskog tima koji je radio na Nacionalnom izvještaju o razvoju ljudskih resursa u Crnoj Gori 


https://omsa.me/images/Vusurovic.jpg

Igor Vušurović

Uprava za mlade i sport

Igor Vušurović je direktor Uprave za mlade i sport, izvršni direktor kompanije Volley 4 Me i crnogorski proslavljeni odbojkaš. Sa odbojkaškom reprezentacijom Savezne republike Jugoslavije osvojio je srebrnu, bronzanu i zlatnu medalju na Evropskim prvenstvima 1997, 1999 i 2001. godine, zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2000. godine i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Tokom svoje bogate karijere Igor je nastupao za klubove u Srbiji, Grčkoj, Italiji i Rusiji. Obavljao je funkcije izvršnog direktora Odbojkaškog saveza Crne Gore i šefa crnogorske misije za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.


https://omsa.me/images/Ratic.jpg

Tonja Ratić

Mr. arh.

Tonja Ratić je samostalni savjetnik za planiranje prostora u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice, predavač i mentor na Fakultetu Politehnike Univerziteta „Donja Gorica“ i jedan od osnivača firme „Four Pillars“ d.o.o. koja se bavi dizajnom, projektovanjem, rukovođenjem investicija i izgradnjom objekata. Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu Arhitekture Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu, i u toku studija je bila stipendista Opštine "Podgorica". Trenutno pohađa druge magistarske studije organizovane od strane konzorcijuma građevinskog, arhitektonskog, mašinskog i elektro-tehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u građevinarstvu. Autor je velikog broja arhitektonskih projekata širom Crne Gore i projekt-menadžer nekoliko objekata u izgradnji.


https://omsa.me/images/jelena_miljanic.jpg

Jelena Miljanić

Project Coordinator, Joint UN Youth Programme

Moderator 

Jelena Miljanić - aktivna u radu sa mladima i omladinskoj politici od 2005. godine. Nakon studija engleskog jezika i književnosti, završila univerzitetski program Liderstvo i razvojni rad sa mladima, organizovan od strane međunarodne organizacije Forum Syd i Fakulteta za komunikaciju i obrazovanje iz Jonkopinga, Švedska. U civilnom sektoru radila kao omladinska radnica, uspostavljala i vodila programe informisanja mladih. Nakon toga radila u Upravi za mlade i sport, u sektoru nadležnom za sprovođenje omladinske politike, gdje je bila uključena u procese primjene i razvoja omladinske politike na nacionalnom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Trenutno radi kao koordinatorka projekta na Zajednickom programu za mlade Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, koji ima za cilj osnaživanje mladih u oblastima zapošljavanja i participacije. Lična i profesionalna pasija joj je doprinos postizanju punih potencijala kako pojedinaca tako i društva u cjelini.