MILICA LAZAREVIĆ

by OMSA Archive | August 19, 2020

Ime i prezime: Milica Lazarević🙌🏻
Srednja škola: Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”, Danilovgrad
Više obrazovanje: Bachelor in Social Sciences, ovaj program je kolaboracija dva belgijska univerziteta: Vrije Universiteit Brussels i Ghent University

Šta to čini belgijske univerzitete drugačijim?

Studiranjem na jednom od belgijskih univerziteta studenti imaju priliku da se na najsavremeniji način bave aktuelnim i popularnim temama, posebno u oblastima politike, komunikacija, medicine, ekonomije. Belgija je uspjela da reformama obrazovnog sistema nađe dobitnu formulu kako da svoje obrazovne ustanove izdigne iznad evropskog prosjeka. Tome su doprinijele i okolnosti, među kojima važno mjesto ima činjenica da su u Belgiji, a posebno u Briselu, sjedišta brojnih evropskih i svjetskih organizacija, kompanija, ambasada i sl. Pored toga, svako od studenata ima priliku da se uvjeri da su belgijski univerziteti svijet u malom, tu možete sresti studente sa svih meridijana. To univerzitetima daje posebnu vrijednost, to se koristi kao prilika da se čuju različita iskustva, različita razmišljanja na različite teme, tu možete dobiti prilično čiste i tačne informacije o mnogim međunarodnim pitanjima. Slušajući mišljenja drugih imate priliku da preispitate svoj stav i da ga na najbolji način izmjerite i po potrebi korigujete. Mnoštvo studenata doprinosi da jednakosti i poštovanje različitosti bude u prvom planu, da se živi bez predrasuda i stereotipa, da se studenti osjećaju slobodno i uvaženo dok god poštuju druge, njihove kulture i ljudske vrijednosti.