MILICA STRIKOVIĆ

by OMSA Archive | September 2, 2020

•Ime i prezime: Milica Striković☺️
•Srednje obrazovanje:
-Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” , Podgorica
Pravno-administrativni tehničar
•Visoko obrazovanje:
-osnovne studije: Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, smjer-Politikologija, Podgorica
-dva semestra na razmjeni: Univerzitet Matej Bel, Fakultet politickih nauka, smjer-Medjunarodni odnosi, Banska Bystrica, Slovačka
-Univerzitet Matej Bel, Filozofski fakultet, Katedra za slovački jezik i kulturu, Banska Bystrica, Slovačka
-magistarske studije: Univerzitet Komenskeho, Fakultet za ekonomske i socijalne nauke, smjer-Evropske studije, Bratislava, Slovačka

•Opiši svoje studiranje u inostranstvu, gdje vidiš sebe u budućnosti?


-Razmjena u Slovačkoj je promijenila moj život iz korijena a desila se sasvim slučajno i spontano. U toku razmjene sam shvatila da tu i želim ostati.
Slovačka nije ni blizu atraktivnim destinacijama za studente iz Crne Gore ali gotovo da sam sigurna da će uskoro to i postati jer nam Slovačka nudi besplatno obrazovanje, jezik je sličan našem a njihov mentalitet i ljudi su gotovo isti kao kod nas.
Sistem obrazovanja se razlikuje od onog u Crnoj Gori. Mnogo veći akcenat se stavlja na istraživanja odredjenih političkih dešavanja, aktivnosti, pisanje radova i aktivno učestvovanje u dogadjajima, nego na puko učenje gradiva. Takodje, imam mogućnost da, osim obaveznih predmeta, biram samostalno predmete koji me interesuju i iz drugih oblasti društvenih nauka i time sama sebi pravim raspored.

Ni sama nisam sigurna gdje ću se nalaziti u budućnosti, vrijeme će najbolje pokazati. Za sada, jedino čemu se nadam jeste da kroz 2 godine sebe vidim kao magistra politikoligije i diplomiranog profesora slovačkog jezika i slavistike. Sve ostalo je manje važno.