MIRA SMOLOVIĆ

by OMSA Archive | October 7, 2020

Ime i prezime: Mira Smolović✌🏻
Srednje obrazovanje: Gimnazija ,,Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu
Visoko obrazovanje: Arhittetura Roma 3

Opiši svoje studiranje u inostranstvu. Gdje vidiš sebe u budućnosti?

Studiranje u Italiji dalo mi je mnoge mogućnosti za moj lični razvitak. Samim odabirom arhitektonskog fakulteta, nametnulo se da ovaj fakultet upišem baš u Rimu, vječnom gradu, punom istorije, koji je samim tim i kolijevka arhitekture. Moj fakultet je baziran na učenju kroz praksu, timske radove, obilaske gradova, kao i podzemne ili sakrivene djelove Rima za većinu ljudi. Kao arhitekta u Italiji mnoga vrata su nam širom otvorena (važnih muzeja, dvoraca, galerija). Život je dosta ubrzan, kao i u većini evropskih gradova, ali to nas podstiče da naučimo kako da iskoristimo svaki trenutak i što bolje upoznamo kulturu države u kojoj trenutno boravimo.
Kroz dvije godine sebe vidim kao arhitektu sa završenim osnovnim studijama, ali na nekom drugom mjestu. Svijet je previše veliki, a život isuviše kratak da bih ga provela u istom gradu i u istoj državi. Želja za novim i uspjehom me vode svakog dana. 👍