Mreža mozgova: Poziv za studente mentore

by OMSA Archive | November 7, 2019

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OMSA) u saradnji sa Udruženjem pedagoga Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, sprovodi projekat Web akademije „Mreža mozgova“.

Cilj projekta je povezivanje i umrežavanje izvrsnih studenata u inostranstvu sa najtalentovanijim, najambicioznijim i najkreativnijim srednjoškolcima u Crnoj Gori.

U poslednjoj fazi projekta koja je sprovedena, izabrani su polaznici akademije: Andreja Živković, Anja Radulović, Anđela Obradović, David Vuković, Helena Perović, Ilha Adrović, Jovan Kašćelan, Miloš Barjaktarević, Valentina Špirić, Željko Tanjević.

Svako od njih će dobiti mentora od studenata iz inostranstva sa kojim će sarađivati u cilju unapređenja i poboljšanja znanja, karijerne orjentacije, usmjeravanja na najbolje akademske programe u zemlji i inostranstvu.

Oblasti prema kojima su oni izrazili interesovanje su sledeće:

  • Računarske nauke: Vještačka inteligencija
  • Elektrotehnika, elektronika, elektroenergetske mreže i signali, vještačka inteligencija i njena primjena(posebno u medicini)
  • Medicina
  • Matematika
  • Hemija, biologija i srodne discipline
  • Programiranje, naročito algoritamsko programiranje i matematika
  • Matematika i teorija brojeva.
  • Fizika (eksperimentalna, teorijska, fizika elementarnih čestica, elektrostatika), astronomija, programiranje, vještačka intaligencija, robotika, matematika-
  • Elektrotehnika: Elektronika i robotika

OMSA poziva sve zainteresovane studente iz inostranstva koji se bave navedenim ili srodnim oblastima da se prijave putem popunjavanja formulara na linku: https://bit.ly/2XnJY6l

Planirani fond web radionica je 4(četiri).

Projekat će se izvoditi u formi četiri onlajn radionica na kojima bi zapaženi studenti sa reprezentativnim akademskim znanjem i vještinama izložili na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način tematiku iz nauke za koju učenik aplicira.

U toku radionice će se koristiti softverski programi karakteristični za studijski program. Mentor će nastojati da na interkativan i prilagođen način izloži tematiku koja se izučava na fakultetu, kako bi učenik dobio cjelovitu sliku i uvjerljivu predstavu o studiranju na konkretnom programu.

Osim poboljšanja i unapređenja znanja, od mentora se očekuje da dio radionice posveti karijernom usavršavanju i identifikovanju adekvatnih akademskih programa.

Radionice će se održavati krajem novembra i početkom decembra.

Izabrani studenti pripremaju rezime svake radionice i predstavljaju ga organizacionom timu za implementaciju projekta.

Novčana naknada za radionicu je obezbijeđena od strane Ministarstva sporta i mladih i iznosi 40e po radionici.

Deadline za prijave studenata: 23.11.2019 u 23.59.