Nacrti Strategije razvoja OCSI 2020-2022 i dopunjenog Statuta

by OMSA Archive | June 12, 2020

Na Zimskoj skupštini održanoj u decembru 2019. godine, članovi i alumnisti Organizacije su jasno istakli potrebe za izmjenama u strukturi Organizacije i određivanju strateških prioriteta razvoja Organizacije. Na osnovu zaključaka sa iste, Upravni odbor je u periodu od januara do maja ove godine sproveo niz dodatnih istraživanja, konsultacija i priprema za izradu dva dokumenta koji reflektuju potrebe članstva. U skladu sa preporukama, izrađeni su dokumenti koji sadrže sve znajačne komentare članova i alumnista, a koji određuju smjernice za budući razvoj Organizacije.

Nacrt Strategije razvoja Organizacije za period od 2020. do kraja 2022. je dostupan ovdje.

Nacrt izmijenjenog i dopunjenog Statuta Organizacije je dostupan ovdje

Svoje komentare možete dostaviti isključivo popunjavanjem ove forme najkasnije do 06. jula do 23.59h, nakon čega će Upravni odbor pismeno odgovoriti na iste i  dopunjene verzije dokumenata dostaviti Skupštini Organizacije na dalje razmatranje i usvajanje.

Lista komentara sa odgovorima je dostupna na ovom linku.