Najava: Razgovaramo sa g. Sašom Ivanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu nauke!

by OMSA Archive | July 27, 2020

U okviru projekata OMSActive podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, organizujemo dijaloge sa donosiocima odluka!

Prvi u nizu razgovora će biti sa državnim sekretarom u Ministarstvu nauke, gdinom Sašom Ivanovićem, gdje ćemo imati priliku da diskustujuemo o novim mjerama Vlade, inicijativama Ministarstva nauke i ulozi crnogorskih studenata u inostranstvu, kao i mladih profesionalaca školovanih u inostranstvu.

Događaj će biti organizovan u srijedu, 29.07.2020. sa početkom u 14h, a ukoliko želite da se direktno uključite u diskusiju, molimo Vas da popunite ovaj formular ili nam pošaljete mail sa kontakt podacima (ime i prezime, i kontakt e-mail) na ocsi.omsa@gmail.com najkasnije do 29.07.2020. do 13.30h, nakon čega će svim učesnicima biti proslijeđen pristupni link.

Ukoliko želite da postavite pitanje, a nijeste u mogućnosti da prisustvujete diskusji, svoje pitanje možete proslijediti popunjavanjem prijavne forme. Događaj će trajati 45 minuta i biće organizovan na Zoom-u.

*Napomena: Događaj je pomjeren u 14h.

--

INFORMACIJE O OBRADI I KORIŠĆENJU VAŠIH PODATAKA

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) (Adresa: Pera Šoća 1/7-1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: ocsi.omsa@gmail.com:) prikuplja, čuva i koristi Vaše lične i kontakt podatke tražene ovim prijavnim obrascem.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?

Ove podatke obrađujemo u svrhu organizovanja događaja Online diskusija sa državnim sekretarom u Ministarstvu nauke i čuvamo ih u našoj bazi podataka, a u skladu sa Politikom privatnosti i drugim relevatnim politikama. 

S kim ih dijelimo?

Podatke ćemo dijeliti interno isključivo u svrhu kontaktiranja učesnika i dijeljenja pristupa za učešće na diskusiji. Ovo uključuje članove tima Organizacije.

Koliko dugo ćemo ih zadržati?

Davanjem saglasnosti nam takođe dozvoljavate da čuvamo i koristimo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavijestili o sličnim prilikama i događajima unutar Organizacije koji bi Vas mogli zanimati, odnosno za dostavljanje newsletter-a. U slučaju da povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će biti odmah izbrisani.

Koja su Vaša prava?

Kao vlasnik/ca podataka imate određena prava. Imate pravo da:

● pristupite i dobijete kopije Vaših podataka na zahtjev;

● zahtijevate od OCSI da promijeni pogrešne ili nepotpune podatke;

● tražite od OCSI da izbriše ili zaustavi obradu Vaših podataka;

● uputite prigovor na obradu Vaših podataka.

Ukoliko želite da izrazite zabrinutost, tražite pojašnjenja, uložite žalbe ili iskoristite neko od gore navedenih prava, uključujući i Vaše pravo da povučete saglasnost, budite slobodni da nam se obratite na gore navedeni e-mail.

Ukoliko smatrate da OCSI nije ispoštovala Vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo žalbe.

Nemate nikakvu zakonsku ili ugovornu obavezu da pružate podatke OCSI na korišćenje. Međutim, ukoliko ne navedete tražene podatke u prijavnom obrascu, postoji mogućnost da nećemo moći potpuno ili uopšte obraditi Vašu prijavu, s obzirom da je ona strogo povezana sa poljem djelovanja i interesima OCSI . 

Učešćem na događaju, dajete saglasnost da video bude snimljen i fotografije, koje su nastale tokom događaja, budu korišćene u promotivne svrhe OCSI i pravnih lica sa kojima OCSI sarađuje na organizaciji ovog događaja.