Najava: Zimska skupština 26. decembra u Podgorici

by OMSA Archive | December 5, 2019

Zimska skupština, zakazana za 26.12.2019. u Podgorici, će okupiti crnogorske studente koji trenutno studiraju ili su studirali širom svijeta, a istog dana će biti obilježen rođendan  Organizacije. Ipak, događaj je zamišljen da bude mnogo više od jednostavnog okupljanja studenata. OCSI priprema strategiju za produktivnu i ambicioznu osmu godinu rada i tokom događaja želimo da čujemo nove ideje i preporuke za budući razvoj. Ove godine želimo otvoriti dijalog o Crnoj Gori i budućnosti mladih koji su studirali ili studiraju u inostranstvu, i čuti perspektivu partnera iz 3 bitna sektora djelatnosti: javnog, civilnog, i privrednog. Nakon diskusije, planiran je i radni dio događaja sa ciljem stvaranja konkretnih preporuka za buduće djelovanje CSI populacije  i OCSI. U okviru programa, biće održana i Završna ceremonija projekta Mreža mozgova. Skupština je dakle idealna prilika da se crnogorske institucije, organizacije i kompanije upoznaju sa prvom globalnom crnogorskom mladom snagom i sa izuzetnim ljudskim resursom koji trenutno obitava van naših granica. Za učešće na programu se možete prijaviti najkasnije do 23. decmbra do 23.59 putem ovog linka

Agenda:

Program Zimskog okupljanja

14:30-14:45   Otvaranje

14:45-15:30   Panel Diskusija

   Tema:

   •  Kako vidimo Crnu Goru kroz 10 godina i kako crnogorski studenti u inostranstvu i OCSI mogu da doprinesu ostvarenju te vizije?

15:30-16:15   Radni dio

16:15-16:45   Pauza 

16:45-17:15   Završna Ceremonija Projekta ''Mreža Mozgova''

Zasijedanje Skupštine OCSI

17:30-18:30   Zasijedanje OCSI Skupštine (otvoreno za članove i alumniste)