Tim

Aleksandar Jaćimović
Aleksandar Jaćimović
Izvršni direktor
Sanja Šćepanović
Sanja Šćepanović
Zamjenik direktora i Predsjedavajuća skupštinom OCSI
Marija Gvozdenović
Marija Gvozdenović
Koordinator za eksterne odnose
Miloš Mirković
Miloš Mirković
Koordinator za projekte i događaje
Bojana Ivanović
Bojana Ivanović
Finansijski direktor
Melisa Kalač
Melisa Kalač
Koordinator za unutrašnje odnose

Lokalni koordinatori

Jovana Gvozdenović
Jovana Gvozdenović
PoC za Austriju
Stefan Bulatović
Stefan Bulatović
PoC za Beneluks
Sanja Šćepanović
Sanja Šćepanović
PoC za Baltik i Finsku
Nina Ševaljević
Nina Ševaljević
PoC za Francusku
Božidar Bukilić
Božidar Bukilić
PoC za Španiju i Portugal
Petar Palušević
Petar Palušević
PoC za Bugarsku
Branka Uljarević
Branka Uljarević
PoC za Češku i Slovačku
Katarina Kovačević
Katarina Kovačević
PoC za Italiju - Rim
Danilo Kalezić
Danilo Kalezić
PoC za Njemačku
Mina Crnogorac
Mina Crnogorac
PoC za Italiju - Milano
Bojan Baća
Bojan Baća
PoC za Kanadu
Kristina Vujisić
Kristina Vujisić
PoC za Kinu
Tin Deljanin
Tin Deljanin
PoC za Mađarsku
Saba Sekulović
Saba Sekulović
PoC za Rusku Federaciju
Goran Ćetković
Goran Ćetković
PoC za Sjedinjene Američke Države
Marija Bulatović
Marija Bulatović
PoC za Skandinaviju
Jovana Čađenović
Jovana Čađenović
PoC za Sloveniju
Enis Babačić
Enis Babačić
PoC za Tursku - Istanbul
Melisa Kalač
Melisa Kalač
PoC za Tursku - Izmir
Isidora Stanković
Isidora Stanković
PoC za Veliku Britaniju
Andrej Nedović
Andrej Nedović
Koordinator alumni mreže u Crnoj Gori