Tim

Selma Bulić
Selma Bulić
Izvršni direktor
Vedad Fetahović
Vedad Fetahović
Koordinator internih odnosa
Nada Pajkanović
Nada Pajkanović
Koordinator za spoljne odnose
Janko Bulatović
Janko Bulatović
Finansijski direktor
Tanja Radovanović
Tanja Radovanović
Kreativni direktor
Aleksandar Vučinić
Aleksandar Vučinić
Predsjednik skupštine