Tim

Aleksandar Vučinić
Aleksandar Vučinić
Izvršni direktor
Vildan Ramusović
Vildan Ramusović
Predsjednik skupštine
Filip Micijević
Filip Micijević
Koordinator za projekte i događaje
Katarina Gačević
Katarina Gačević
Finansijska direktorka
Alden Bajramspahić
Alden Bajramspahić
Kreativni direktor
Lazar Dašić
Lazar Dašić
Koordinator za eksterne odnose
Kristina Đenđinović
Kristina Đenđinović
Editorka
Žaklina Nježić
Žaklina Nježić
Koordinatorka za interne odnose
Nikolina Čabarkapa
Nikolina Čabarkapa
Koordinatorka za društvene medije