Tim

Dimitrije Jovićević
Dimitrije Jovićević
Izvršni direktor
Matija Keković
Matija Keković
Predsjednik Skupštine i lokalni koordinator, Italija
Andrea Mićanović
Andrea Mićanović
Programska menadžerka
Katarina Gačević
Katarina Gačević
Finansijsko-administrativna direktorica
Lazar Dašić
Lazar Dašić
Direktor za razvoj
Nikoleta Ulama
Nikoleta Ulama
Kreativna direktorica
Nina Čabarkapa
Nina Čabarkapa
Direktorica za komunikacije
Žaklina Nježić
Žaklina Nježić
Editorka
Milica Lazarević
Milica Lazarević
HR direktorica i lokalna koordinatorka, Beneluks
Andrijana Paljušević
Andrijana Paljušević
Koordinatorka za istraživanja
Biljana Popović
Biljana Popović
Koordinatorka za komunikacije
Marija Kalezić
Marija Kalezić
Koordinatorka za unutrašnji razvoj
Neda Radonjić
Neda Radonjić
Pavle Kovačević
Pavle Kovačević
HR koordinator
Petra Radulović
Petra Radulović
Koordinatorka programa, umjetničke grupe i lokalna koordinatorka Austrija
Vladimir Đukanović
Vladimir Đukanović
IT koordinator
Živko Samardžić
Živko Samardžić
Grafički dizajner
Andrija Tomić
Andrija Tomić
Koordinator za marketing
Anđela Kovačević
Anđela Kovačević
Koordinatorka grupe prirodnih nauka i lokalna koordinatorka, Italija
Anna Knežević
Anna Knežević
Koordinatorka grupe društvenih nauka
Dorontine Berishaj
Dorontine Berishaj
Koordinatorka grupe humanističkih nauka
Itana Bulatović
Itana Bulatović
Koordinatorka grupe formalnih nauka
Jovana Savić
Jovana Savić
Koordinatorka grupe medicinskih nauka i lokalna koordinatorka, Italija
Matija Pavićević
Matija Pavićević
Koordinator grupe društvenih nauka
Nikolina Martinović
Nikolina Martinović
Koordinatorka grupe društvenih nauka
Pavle Komatina
Pavle Komatina
Koordinator grupe tehničkih nauka

Lokalni koordinatori

Alisa Rujović
Alisa Rujović
Lokalna koordinatorka, Rumunija
Andrija Rašović
Andrija Rašović
Lokalni koordinator, SAD
Andrijana Ivanović
Andrijana Ivanović
Lokalna koordinatorka, Njemačka
Anja Avramović
Anja Avramović
Lokalna koordinatorka, Češka
Jovana Purović
Jovana Purović
Lokalna koordinatorka, Rusija
Katarina Mićković
Katarina Mićković
Lokalna koordinatorka, Azarbejdžan
Lazar Cerović
Lazar Cerović
Lokalni koordinator, Slovenija
Marko Šćepanović
Marko Šćepanović
Lokalni koordinator, Švajcarska
Mira Smolović
Mira Smolović
Lokalna koordinatorka, Italija
Nina Pavićević
Nina Pavićević
Lokalna koordinatorka, Slovenija
Neda Bulatović
Neda Bulatović
Lokalna koordinatorka, Slovenija
Neda Mijović
Neda Mijović
Lokalna koordinatorka, Grčka
Radosav Razić
Radosav Razić
Lokalni koordinator, Mađarska
Vasilije Rakčević
Vasilije Rakčević
Lokalni koordinator, Njemačka