Tim

Katarina Gačević
Katarina Gačević
Generalna sekretarka
Nikolina Radonjić
Nikolina Radonjić
Menadžerka za administracije i lokalna koordinatorka, Kina
Milica Lazarević
Milica Lazarević
HR menadžerka i lokalna koordinatorka, Beneluks
Miloš Đuranović
Miloš Đuranović
Programski menadžer
Marko Vuković
Marko Vuković
Fundraising menadžer i lokalni koordinator, Španija i Portugal
Andrijana Paljušević
Andrijana Paljušević
Menadžerka za istraživanja i lokalna koordinatorka, Austrija
Milica Ivanović
Milica Ivanović
Menadžerka za komunikacije i lokalna koordinatorka, USA
Nataša Gudelj
Nataša Gudelj
Marketing menadžerka
Nikoleta Ulama
Nikoleta Ulama
Kreativna menadžerka
Biljana Popović
Biljana Popović
Menadžerka za društvene mreže
Mina Vidaković
Mina Vidaković
Koordinatorka za marketing
Mirjana Adžić
Mirjana Adžić
Koordinatorka za projekte i lokalna koordinatorka za Južnu Koreju
Ilda Huremović
Ilda Huremović
Koordinatorka za razvoj
Matija Keković
Matija Keković
Koordinator za razvoj
Milena Nenezić
Milena Nenezić
Koordinatorka za razvoj
Kristina Đenđinović
Kristina Đenđinović
Član Upravnog Odbora i lokalna koordinatorka, Austrija
Andrej Nedović
Andrej Nedović
Član Upravnog Odbora i koordinator Kluba Alumnista
Dimitrije Jovićević
Dimitrije Jovićević
Član Upravnog Odbora
Nina Čabarkapa
Nina Čabarkapa
Član Upravnog Odbora i lokalna koordinatorka, Rusija
Nikolina Martinović
Nikolina Martinović
Predsjednica Skupštine i član Upravnog Odbora
Marija Raspopović
Marija Raspopović
Koordinatorka Kluba Alumnista
Anđela Kovačević
Anđela Kovačević
Koordinatorka grupe prirodnih nauka
Petra Radulović
Petra Radulović
Koordinatorka grupe umjetničkih nauka i lokalna koordinatorka, Austrija
Anna Knežević
Anna Knežević
Koordinatorka grupe društvenih nauka
Dorontinë Berishaj
Dorontinë Berishaj
Koordinatorka grupe humanističkih nauka
Pavle Komatina
Pavle Komatina
Koordinator grupe tehničkih nauka
Jovana Savić
Jovana Savić
Koordinatorka grupe medicinskih nauka i lokalna koordinatorka, Italija
Vladimir Đukanović
Vladimir Đukanović
Koordinator grupe formalnih nauka
Pavle Kovačević
Pavle Kovačević
Koordinator grupe formalnih nauka
Svetlana Duković
Svetlana Duković
Koordinatorka Naučno istraživačke mreže
Elma Dervić
Elma Dervić
Koordinatorka Naučno istraživačke mreže

Lokalni koordinatori

Darija Maraš
Darija Maraš
Lokalna koordinatorka, Češka
Ljubiša Čukić
Ljubiša Čukić
Lokalni koordinator, Francuska
Neda Mijović
Neda Mijović
Lokalna koordinatorka, Grčka
Mira Smolović
Mira Smolović
Lokalna koordinatorka, Italija
Milenka Anđelić
Milenka Anđelić
Lokalna koordinatorka, Kanada
Jana Marjanović
Jana Marjanović
Lokalna koordinatorka, Mađarska
Radosav Razić
Radosav Razić
Lokalni koordinator, Mađarska
Andrijana Ivanović
Andrijana Ivanović
Lokalna koordinatorka, Njemačka
Vasilije Rakčević
Vasilije Rakčević
Lokalni koordinator, Njemačka
Anđela Petković
Anđela Petković
Lokalna koordinatorka, Rumunija
Lazar Cerović
Lazar Cerović
Lokalni koordinator, Slovenija
Valentina Ostojić
Valentina Ostojić
Lokalna koordinatorka, Slovenija
Milica Striković
Milica Striković
Lokalna koordinatorka, Slovačka
Marko Šćepanović
Marko Šćepanović
Lokalni koordinator, Švajarska
Amer Drešević
Amer Drešević
Lokalni koordinator, Turska
Pavle Vulanović
Pavle Vulanović
Lokalni koordinator, UAE
Jovana Milošević
Jovana Milošević
Lokalna koordinatorka, UK
Andrija Rašović
Andrija Rašović
Lokalni koordinator, USA