Tim

Katarina Gačević
Katarina Gačević
Generalna sekretarka
Milica Lazarević
Milica Lazarević
HR direktorka
Nikolina Radonjić
Nikolina Radonjić
Direktorka za razvoj
Miloš Đuranović
Miloš Đuranović
Projektni direktor
Mina Vidaković
Mina Vidaković
Menadžerka za komunikacije
Nataša Gudelj
Nataša Gudelj
Marketing menadžerka
Andrijana Paljušević
Andrijana Paljušević
Menadžerka za istraživanja
Marko Jelovac
Marko Jelovac
Vizuelni koordinator
Đana Čabarkapa
Đana Čabarkapa
Koordinatorka za društvene mreže
Anđela Asanin
Anđela Asanin
Novinarka
Milena Nenezić
Milena Nenezić
Koordinatorka za eksterne odnose
Dejana Petranović
Dejana Petranović
Koordinatorka za eksterne odnose
Taida Hajdarpašić
Taida Hajdarpašić
Koordinatorka za interne odnose
Ilda Huremović
Ilda Huremović
Koordinatorka za razvoj
Neda Vojinović
Neda Vojinović
Koordinatorka za događaje
Andrej Nedović
Andrej Nedović
Član Upravnog odbora i koordinator Kluba alumnista
Anđela Kovačević
Anđela Kovačević
Članica Upravnog odbora i Predsjednica Skupštine OCSI
Anna Knežević
Anna Knežević
Članica Upravnog odbora i koordinatorka grupe društvenih nauka
Kristina Đenđinović
Kristina Đenđinović
Članica Upravnog odbora i lokalna koordinatorka za Austriju
Svetlana Duković
Svetlana Duković
Članica Upravnog odbora i koordinatorka Naučno istraživačke mreže