Naša priča

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu je osnovana u decembru 2011. godine i predstavlja najkompletniju globalnu mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI), kojih trenutno po procjenama ima oko 1300, ne računajući veliki broj njih u državama okruženja. Organizacija je uspostavljena kao platforma za efikasnu saradnju među crnogorskim studentima u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne idrugih vrsta saradnje. Pored toga, OCSI aktivno radi na održavanju saradnje sa matičnom državom i njenom dijasporom.
Za prethodnih osam godina postojanja, Organizacija sa ponosom može istaći da je aktivno radila na povezivanju i promociji studentske populacije, kroz organizaciju raznih projekata i događaja, a među njima preko 150 događaja u okviru „Dana otvorenih vrata Ambasada“ širom svijeta u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova,

diplomatsko-konzularnim predstavništvima i organizacijama dijaspore. Preko 15 zimskih i ljetnjih networking događaja (Zimska i Ljetnja Skupština) je organizovano u proteklom periodu, gdje su učešće uzeli, pored studenata, i predstavnici civilnog, privatnog i javnog sektora. Takođe, veliki broj drugih događaja i projekata, konsultacija i promocija je organizovano u prethodnom periodu. OCSI gaji i partnerske odnose sa vodećim državnim institucijama, kako sa Ministarstvima, tako i javnim ustanovama. Kroz svoj dugogodišnji rad, članstvo OCSI je uključivalo studente od osnovnih do post-doktorskih studija, koji danas rade u prestižnim kompanijama i institucijama širom svijeta, a dio njih i u Crnoj Gori. Organizacija nastavlja da aktivno okuplja studente koji trenutno borave na studijskim programima u preko 50 zemalja svijeta, gdje crnogorski studenti najčešće i studiraju.

Vizija

Ujedinjeni crnogorski studenti u inostranstvu i mladi profesionalci školovani u inostranstvu, koji zajedničkim naporima i djelovanjem, kroz razmjenu znanja i iskustava, doprinose razvoju društava u kojima žive.

Misija

OCSI kao kompaktna i iskustvima bogata mreža crnogorskih studenata u inostranstvu i mladih profesionalaca školovanih u inostranstvu, sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje.

Glavni cilj

Uspostavljanje platforme za efikasnu i efektivnu saradnju među CSI populacijom i mladim profesionalcima školovanima u inostranstvu, u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje. Ostali ciljevi su dostupni u Statutu OCSI.

Dodatne djelatnosti

  • formiranje i održavanje zajednica crnogorskih studenata i mladih profesionalaca u državama širom svijeta
  • saradnja sa organizacijama i zajednicama u crnogorskoj dijaspori
  • podrška crnogorskim srednjoškolcima pri izboru budućeg studijskog programa u inostranstvu
  • korišćenje uspostavljenje profesionalne mreže za pružanje podrške održivom razvoju Crne Gore, a posebno razvoju nauke i istraživačkog angažmana mladih u Crnoj Gori
  • sprovođenje i objavljivanje istraživanja i publikacija, organizovanje sturčnih skupova
  • formulisanje prijedloga politika, rješenja i pokrećanje inicijativa u oblastima djelovanja Organizacije

Vrijednosti

Proaktivnost
Proaktivnost
Liderstvo
Liderstvo
Izvrsnost
Izvrsnost
Zajedništvo
Zajedništvo
Integritet
Integritet
Odgovornost
Odgovornost