NINA ČABARKAPA

by OMSA Archive | September 27, 2021

 „Rusija u očima stranca" je projekat koji okuplja inostrane studente i vodi ih na putovanje u neki kraj Rusije. Studenti se tom prilikom susreću sa novim običajima i ljudima tog kraja, upoznaju zanimljiva mjesta i probaju tradicionalnu kuhinju.

Od velikog broja prijavljenih studenata, Nina Čabarkapa je prošla dva kruga konkursa i imala priliku da posjeti  „kraj svijeta" - Vladivostok, udaljen od Moskve čak 9048 kilometara.

Kako je to sve izgledalo, imate priliku da pogledate na linku: https://youtu.be/uQppO45rw54