OCSI je objavila Konkurs za koordinatore tematskih grupa!

by OMSA Archive | April 12, 2020

Šta su tematske oblasti?

Pored postojanja zajednica u državama u kojima studirate, uskoro ćete moći da se povezujete sa drugim crnogorskim studentima širom svijeta po oblastima studija i interesovanja! Cilj je povezivanje naših studenata koji svoja znanja stiču u inostranstvu i podsticanje saradnje, razmjena ideja, iskustava, te kreiranje i sprovođenje zajedničkih aktivnosti.

Koje su sve tematske oblasti?

1. Prirodne nauke: matematika, fizika, biologija, hemija i dr.

2. Umjetnost: umjetnost, kultura, mediji i dr.

3. Društvene nauke: ekonomija, pravo, međunarodni odnosi i dr.

4. Humanističke nauke: istorija, filozofija, teologija, pedagogija i dr.

5. Tehničke nauke: arhitektura, urbanizam, građevinarstvo i dr.

6. Medicinske nauke: medicina, kliničke meidicinske nauke, poljoprivredne i dr.

7. Formalne nauke: IT, računarstvo, elektrotehnika i dr.

8. Interdisciplinarne nauke

Šta je uloga koordinatora određene tematske oblasti?

Postojanje pozicije pojavljuje se kao potreba za povezivanjem članova Organizacije po tematskim oblastima i koordinacije rada istih u cilju podsticanja naučne, akademske i poslovne saradnje. Koordinator OCSI tematske oblasti je (u organizacionom smislu) veza između članova tematske oblasti i godišnjeg plana rada/agende Organizacije, odnosno njenih struktura upravljanja.

Mandat Koordinatora određene oblasti je u trajanju dvije akademske godine, sa početkom u septembru. Mandat Koordinatora određene oblasti je obnovljiv i maksimalno može trajati tri godine.

Više o zadacima koordinatora oblasti možete pronaći ovdje

Koji su uslovi za prijavljivanje?

Svi članovi Organizacije, bilo sa osnovnih, magistarskih ili doktorskih studija imaju pravo da se prijave za poziciju.  

Kako se prijaviti?
Svoj CV možete poslati najkasnije do 25. maja do 23.59h na: ocsi.omsa@gmail.com