OCSI Strategija razvoja 2020-2022

by OMSA Archive | August 20, 2020

Na ovogodišnjoj sjednici Skupštine OCSI, usvojena je Strategija razvoja OCSI za period 2020-2022!

Ideja za izradu ove Strategije nastala je iz potrebe članstva da se na održiv i sistemski način odrede prioriteti djelovanja i razvoja Organizacije za period 2020-2022. Proces izrade dokumenta započet je početkom 2020, a baziran je i na izvještajima o radu za prethodne godine, rezultatima direktnih konsultacija u okviru projekta OMSActive podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo i direktnih istraživanja sprovedenih za potrebe izrade ovog dokumenta u prvoj polovini 2020. Ova Strategija proizvod je zajedničkih napora članova Upravnog odobra za 2019/20. godinu i Borda povjerenika OCSI, te kao takav predstavlja zajednički dokument koji reflektuje potrebe i želje članstva, a prijedlozi koji su nastali u okviru istog bazirani su na realnim mogućnostima razvoja za period do kraja 2022. godine.


Strategija je zasnovana na OCSI teoriji promjena, vođena jasno određenom vizijom, misijom, ciljevima i djelatnostima Organizacije. OCSI mreža se širi iz dana u dan i zato je neophodno postojanje održive strukture koja u kontinuitetu odgovara na potrebe članstva, a u skladu sa osnovnim odrednicama Organizacije. Ovaj nacrt Strategije razvoja predstavljen je zajedno sa prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Organizacije, koji komplementarno treba da kreiraju zdravu osnovu za dalji razvoj Organizacije. Strategija razvoja sadrži prijedlog razvoja za period do kraja 2022. godine, i podrazumijeva jasne ishode i indikatore uspjeha.

OCSI u periodu od naredne tri godine treba da postane primjer organizacione izvrnosti, koju vode crnogorski studenti u inostranstvu i mladi profesionalci, koji su prepoznati kao lideri u svom okruženju i poljima djelovanja. Struktura, liderstvo i menadžment Organizacije pokazuju visok nivo univerzalnosti i progresivnosti u radu, kao i odgovornosti prema svom članstvu, zbog kojih je Organizacija primarno i osnovana.

Kako bi na najefikasniji način OCSI uspjela da ostvari viziju za naredne tri godine teorija promjena je definisana u pet strateških oblasti, u okviru kojih su postavljeni i ishodi, očekivani rezultati i indikatori uspjeha:

  1. Povećan stepen uključenosti članstva u redovne aktivnosti Organizacije, kao i njihove povezanosti sa Organizacijom
  2. Unaprijeđena i razvijena dugoročna partnerstva s različitim zainteresovanim stranama kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou
  3. Unaprijeđeni programi i osiguran kvalitet sprovođenja aktivnosti
  4. Povećana vidljivost Organizacije
  5. Osiguran kontinuirani razvoj kapaciteta Organizacije

Strategija razvoja OCSI dostupna je na ovom linku.